A3 Book section, Chapters in research books
Ehdotus monitoimijaisen rakenteellisen sosiaalityön toimintamallista ja sen reunaehdoista (2023)


Närhi, K., Rantamäki, N., Kannasoja, S., Kokkonen, T., & Ruonakangas, S. (2023). Ehdotus monitoimijaisen rakenteellisen sosiaalityön toimintamallista ja sen reunaehdoista. In K. Närhi, S. Kannasoja, T. Kokkonen, N. Rantamäki, & S. Ruonakangas (Eds.), Rakenteellisen sosiaalityön tila ja tulevaisuus Suomessa (pp. 285-305). Jyväskylän yliopisto. Sophi, 154. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-9712-0


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editorsNärhi, Kati; Rantamäki, Niina; Kannasoja, Sirpa; Kokkonen, Tuomo; Ruonakangas, Santra

Parent publicationRakenteellisen sosiaalityön tila ja tulevaisuus Suomessa

Parent publication editorsNärhi, Kati; Kannasoja, Sirpa; Kokkonen, Tuomo; Rantamäki, Niina; Ruonakangas, Santra

eISBN978-951-39-9712-0

Journal or seriesSophi

ISSN1238-8025

Publication year2023

Number in series154

Pages range285-305

Number of pages in the book346

PublisherJyväskylän yliopisto

Place of PublicationJyväskylä

Publication countryFinland

Publication languageFinnish

Persistent website addresshttp://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-9712-0

Publication open accessOpenly available

Publication channel open accessOpen Access channel

Publication is parallel published (JYX)https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/88921


Abstract

Tässä luvussa kootaan yhteen teoksen eri osioiden ydinideoita, empiirisiä tuloksia sekä niiden pohjalta tehtyjä johtopäätöksiä. Ensin luvussa kuvataan aikaisempaan tutkimuskirjallisuuteen sekä MoRa-hankkeen empiiriseen tutkimukseen pohjautuva monitoimijaisen rakenteellisen sosiaalityön toimintamalli. Tämän jälkeen luvussa jäsennetään suomalaisen rakenteellisen sosiaalityön nykytilaa ja suunnataan katse kohti monitoimijaisen rakenteellisen sosiaalityön tulevaisuutta. Jotta yhä monimutkaistuvimpien ja monin tavoin yhteen kietoutuvien sosiaalisten ongelmien rakenteellisiin syihin voidaan vaikuttaa suunnitelmallisesti ja ennaltaehkäisevästi, luvussa hahmotetaan tutkimusperustaisesti, miten ja millä reunaehdoilla monitoimijaista rakenteellista sosiaalityötä ja siihen kytkeytyviä laaja-alaisia yhteiskunnallisia sosiaaliseen kestävyyteen kiinnittyviä tavoitteita voidaan edistää.


Keywordssocial workstructural social workmultisectoral cooperationoperations models

Free keywordsmonitoimijuus


Contributing organizations


Related projects


Ministry reportingYes

Reporting Year2023

Preliminary JUFO rating1


Last updated on 2024-03-04 at 21:56