A1 Journal article (refereed)
Tasapainoilua, tilan antamista ja näkymätisöintiä : pakolaisaiheiden käsittely suomalaisissa kouluissa (2023)


Kaukko, M., Petäjäniemi, M., Harju-Autti, R., Haswell, N., Alisaari, J., Heikkola, L. M., & Mustonen, S. (2023). Tasapainoilua, tilan antamista ja näkymätisöintiä : pakolaisaiheiden käsittely suomalaisissa kouluissa. Kasvatus ja aika, 17(4), 45-63. https://doi.org/10.33350/ka.127378


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editorsKaukko, Mervi; Petäjäniemi, Maria; Harju-Autti, Raisa; Haswell, Nick; Alisaari, Jenni; Heikkola, Leena Maria; Mustonen, Sanna

Journal or seriesKasvatus ja aika

eISSN1797-2299

Publication year2023

Publication date20/12/2023

Volume17

Issue number4

Pages range45-63

PublisherSuomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura

Publication countryFinland

Publication languageFinnish

DOIhttps://doi.org/10.33350/ka.127378

Publication open accessOpenly available

Publication channel open accessOpen Access channel

Publication is parallel published (JYX)https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/92573


Abstract

Tämä artikkeli tarkastelee, miten Suomen kouluissa käsitellään pakolaisuuteen liittyviä aiheita ja pakolaistaustaisten oppilaiden kokemuksia. Artikkeli pohjautuu vuoden 2022 lopussa opettajilta, rehtoreilta ja koulunkäynninohjaajilta kerättyyn kyselyaineistoon (n = 267) ja kyselyä tarkentaviin puolistrukturoituihin opettajahaastatteluihin (n = 15). Tätä artikkelia varten on analysoitu kaksi kyselyn avokysymystä ja kaksi kysymystä opettajien haastatteluista. Tulokset osoittavat, että koulujen henkilökunta toivoo lisää tietoa ja koulutusta siitä, miten pakolaisuutta voi käsitellä iänmukaisesti, turvallisesti ja sensitiivisesti koulun arjessa. Useilla opettajilla oli pelko, että pakolaisuudesta puhuminen voi kuormittaa tai traumatisoida oppilaita. Vastauksissa korostuivat opettajien pyrkimykset rakentaa turvallista ilmapiiriä ja kohdella sekä pakolaisoppilaita että luokan muita oppilaita kunnioittavasti. Nämä pyrkimykset vaikuttivat siihen, miten opettajat lähestyivät pakolaisaiheita luokissa. Lähestymistavat jakautuivat kolmeen ryhmään, joita kutsumme tasapainoiluksi, tilan antamiseksi ja näkymätisöinniksi. Pakolaisuuden ja muiden vaikeiden aiheiden käsittely koulussa vaatii hyvää oppilaantuntemusta, sujuvaa tiedonkulkua, tarpeeksi pieniä ryhmäkokoja ja riittäviä työaikaresursseja. Ukrainan sota ja sotaa paenneiden oppilaiden siirtyminen perusopetuksen piiriin lisää aiheen ajankohtaisuutta suuressa osassa Suomen kouluja.


Keywordsrefugeesrefugeedomimmigrationpupilsschool attendancetraumas (mental objects)treatment and handlingbeing silent

Free keywords Ukraina; näkymätisöinti; pakolaiskasvatus


Contributing organizations


Ministry reportingYes

Reporting Year2023

Preliminary JUFO rating1


Last updated on 2024-03-04 at 19:15