G5 Artikkeliväitöskirja
Developmental associations of physical activity, motor competence, perceived motor competence, health-related fitness, and weight status through adolescence : a 4-year follow-up study (2024)
Fyysisen aktiivisuuden, motorisen pätevyyden, koetun motorisen pätevyyden, fyysisen kunnon ja painon kehitys ja yhteydet murrosiässä : 4 vuoden seurantatutkimus


Kolunsarka, I. (2024). Developmental associations of physical activity, motor competence, perceived motor competence, health-related fitness, and weight status through adolescence : a 4-year follow-up study [Doctoral dissertation]. University of Jyväskylä. JYU dissertations, 747. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-9918-6


JYU-tekijät tai -toimittajat


Julkaisun tiedot

Julkaisun kaikki tekijät tai toimittajatKolunsarka, Iiris

eISBN978-951-39-9918-6

Lehti tai sarjaJYU dissertations

eISSN2489-9003

Julkaisuvuosi2024

Sarjan numero747

Kirjan kokonaissivumäärä1 verkkoaineisto (121 sivua, 39 sivua useina numerointijaksoina, 49 numeroimatonta sivua)

KustantajaUniversity of Jyväskylä

JulkaisumaaSuomi

Julkaisun kielienglanti

Pysyvä verkko-osoitehttp://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-9918-6

Julkaisun avoin saatavuusAvoimesti saatavilla

Julkaisukanavan avoin saatavuusKokonaan avoin julkaisukanava


Tiivistelmä

Tässä väitöskirjassa tutkittiin pitkittäisiä yhteyksiä viiden muuttujan välillä murrosiässä: motorinen pätevyys (mitattiin vauhdittomalla 5-loikalla, heitto-kiinniotto-yhdistelmällä sekä KTK-osatesteillä), koettu motorinen pätevyys (mitattiin koetun liikunnallisen pätevyyden kyselyllä), fyysinen kunto (mitattiin 20-metrin viivajuoksulla ja punnerrustestillä), fyysinen aktiivisuus (mitattiin kiihtyvyysantureilla) ja kehon painoindeksi (BMI). Lisäksi tarkasteltiin organisoidun urheiluseuraharrastamisen yhteyttä kunnon ja painoindeksin kehitykseen. Väitöskirjassa hyödynnettiin vuosien 2017–2021 aikana eri puolilta Suomea kerättyä aineistoa, johon osallistui alun perin 1167 suomalaista 5. luokan oppilasta, jotka olivat 11-vuotiaita vuonna 2017. Väitöskirja koostuu neljästä alkuperäisartikkelista (I–IV) ja yhteenveto-osasta. Tutkimuksessa hyödynnettiin Stoddenin ym. vuonna 2008 esittämää käsitteellistä mallia. Tilastollisissa analyyseissä käytettiin edistyneitä menetelmiä, kuten kasvukäyrä-, siirtymä- ja profiilianalyysia. Osatutkimus I paljasti merkittävää yksilöiden välistä vaihtelua kaikissa päämuuttujissa. BMI:n jyrkempi nousu oli yhteydessä fyysisen aktiivisuuden jyrkempään laskuun sekä heikompiin parannuksiin kestävyyskunnossa. Osatutkimuksessa II havaittiin suhteellisen vakaat ja selkeät profiilit nuorten keskuudessa viiden päämuuttujan suhteen, joissa saman profiilin nuorilla oli yhteneviä piirteitä, kuten korkea motorinen ja koettu pätevyys, hyvä kunto ja korkea fyysinen aktiivisuus. Osatutkimus III osoitti, että suhteessa toisiinsa nuorten motoriset taidot vaihtelivat merkittävästi murrosiän aikana. Lisäksi heikompi motorinen pätevyys oli yhteydessä heikompaan kestävyyskuntoon ja vähäisempään fyysiseen aktiivisuuteen neljän seurantavuoden aikana. Osatutkimuksessa IV huomattiin, että urheiluseuraharrastuksen lopettaminen oli epäedullisesti yhteydessä fyysiseen kuntoon. Väitöskirjan havainnot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä fyysisen aktiivisuuden ja siihen liittyvien muuttujien vuorovaikutuksesta murrosiässä. Näiden tulosten perusteella voidaan kehittää strategioita fyysisen aktiivisuuden edistämiseksi, kunnon parantamiseksi sekä ylipainon ja lihavuuden ehkäisemiseksi.


YSO-asiasanatmurrosikäfyysinen kehitysfyysinen kuntokestävyyslihaskuntomotoriset taidotkehonkoostumusfyysinen aktiivisuusliikuntaliikuntaharrastusminäkuvaseurantatutkimusväitöskirjat


Liittyvät organisaatiot


OKM-raportointiKyllä

Raportointivuosi2024


Viimeisin päivitys 2024-13-05 klo 18:46