A1 Journal article (refereed)
Lukivaikeuden kehitykselliset alaryhmät ja niiden vertailu kognitiivisissa taidoissa sekä toimintatavoissa (2018)


Perälä, M., Torppa, M., & Eklund, K. (2018). Lukivaikeuden kehitykselliset alaryhmät ja niiden vertailu kognitiivisissa taidoissa sekä toimintatavoissa. Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti : NMI-bulletin, 28(4), 17-33. https://bulletin.nmi.fi/2020/06/08/lukivaikeuden-kehitykselliset-alaryhmat-ja-niiden-vertailu-kognitiivisissa-taidoissa-seka-toimintatavoissa/


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Perälä, Maarit; Torppa, Minna; Eklund, Kenneth

Journal or series: Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti : NMI-bulletin

ISSN: 2342-9046

Publication year: 2018

Volume: 28

Issue number: 4

Pages range: 17-33

Publisher: Niilo Mäki Instituutti

Place of Publication: Jyväskylä

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Persistent website address: https://bulletin.nmi.fi/2020/06/08/lukivaikeuden-kehitykselliset-alaryhmat-ja-niiden-vertailu-kognitiivisissa-taidoissa-seka-toimintatavoissa/

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Delayed open access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/65238


Abstract

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan lukivaikeuden pysyvyyttä toiselta luokalta kahdeksannelle luokalle suomalaisessa pitkittäisaineistossa. Tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa tekijöitä, jotka auttavat eri ikäisten lasten lukivaikeuden varhaisessa tunnistamisessa, sekä tekijöitä, jotka tukevat lukutaidon kehitystä. Tunnistimme kolme erilaista lukivaikeusryhmää: pysyvä, kompensoituva ja myöhään ilmenevä lukivaikeus. Lukivaikeusryhmät erosivat varhaisten kognitiivisten taitojen lisäksi tehtävää välttävässä käyttäytymisessä, lukuharrastuneisuudessa ja kotitehtäviin käytetyssä ajassa. Koska osalla lapsista lukemisen vaikeuden havaittiin ilmenevän vasta alkuopetuksen jälkeen, on tärkeää, että lukutaidon kehitystä seurataan myös ensimmäisten luokkien jälkeen. Kognitiivisten taitojen arvioinnin avulla on hankala tunnistaa lapsia, joilla on riski peruslukutaidon omaksuttuaan vielä jäädä jälkeen lukutaidon kehityksessä ja joille saattaa ilmaantua vaikeuksia lukusujuvuudessa vasta alaluokkien jälkeen.


Keywords: pupils; literacy; reading disorders; risk factors; cognitive skills; longitudinal research


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2019

JUFO rating: 1


Last updated on 2023-27-02 at 11:02