I1 Audiovisual material
Monikielisen oppijan matkassa. Verkkosivusto opettajankoulutukseen. (2019)
On a journey with a multilingual student. Material for teacher education


Aalto, E., Mustonen, S., Järvenoja, M., & Saario, J. (2019). Monikielisen oppijan matkassa. Verkkosivusto opettajankoulutukseen.. Jyväskylän yliopisto, Opettajankoulutuslaitos. https://monikielisenoppijanmatkassa.fi/


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Aalto, Eija; Mustonen, Sanna; Järvenoja, Marjaana; Saario, Johanna

Publication year: 2019

Publisher: Jyväskylän yliopisto, Opettajankoulutuslaitos

Place of Publication: Jyväskylä

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Persistent website address: https://monikielisenoppijanmatkassa.fi/

Publication open access: Other way freely accessible online

Publication channel open access:


Abstract

Tällä sivustolla tarjoamme näkökulmia siihen, millaista on monikielisen oppilaan kouluarki ja miten opettajat voivat tukea jokaisen oppijan osallisuutta ja monikielistä identiteettiä koulussa, annamme työkaluja oppijan kielitaidon arviointiin ja sen kehittymisen tukemiseen ja mallinnamme sitä, miten eri tiedonalojen sisältöjen oppimista voidaan syventää tukemalla oppijoiden monikielisiä kielellisiä taitoja. Vaikka sivustolla keskitytään erityisesti monikielisiin oppijoihin, huomaathan, että samat näkökulmat, haasteet ja tuen keinot pätevät kaikkiin, myös suomea äidinkielenään käyttäviin oppijoihin ja hyödyttävät heitäkin.


Keywords: language learning; language teaching; language skills; multilingualism

Free keywords: kielitietoisuus


Contributing organizations


Ministry reporting: Yes


Last updated on 2021-19-11 at 09:34