A3 Book section, Chapters in research books
Arviointi ja palaute oppimista tukemassa (2020)


Virtanen, A., Mäkinen, T., Klemola, U., Lauritsalo, K., & Tynjälä, P. (2020). Arviointi ja palaute oppimista tukemassa. In M. Tarnanen, & E. Kostiainen (Eds.), Ilmiömäistä! : ilmiölähtöinen lähestymistapa uudistamassa opettajuutta ja oppimista. Jyväskylän yliopisto. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202003032256


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Virtanen, Anne; Mäkinen, Tommi; Klemola, Ulla; Lauritsalo, Kirsti; Tynjälä, Päivi

Parent publication: Ilmiömäistä! : ilmiölähtöinen lähestymistapa uudistamassa opettajuutta ja oppimista

Parent publication editors: Tarnanen, Mirja; Kostiainen, Emma

ISBN: 978-951-39-7792-4

eISBN: 978-951-39-7793-1

Publication year: 2020

Number of pages in the book: 256

Publisher: Jyväskylän yliopisto

Place of Publication: Jyväskylä

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Persistent website address: http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202003032256

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Open Access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/68064


Abstract

Perusopetuksen opetussuunnitelma korostaa arviointia edeltäjäänsä enemmän. Samoin se korostaa oppimisen yhteisöllistä luonnetta. Oppimisen arviointia on siten osattava kehittää ja toteuttaa uudenlaisissa, yhteisöllistä oppimista korostavissa oppimisympäristöissä ja ilmiölähtöisessä opetuksessa. Tässä artikkelissa kuvataan ensin ajankohtaisen tutkimuskirjallisuuden avulla nykytietämystä arvioinnista ja palautteesta. Tämän jälkeen arviointi- ja palautemuotoja tarkastellaan yhteisöllisiä toimintamuotoja ja ilmiöitä korostavassa laajassa opintokokonaisuudessa ja osoitetaan niiden rooli opiskelijoiden oppimiselle. Lomakeaineistoon (N=48, n=29) ja haastatteluihin (n=8) perustuvien analyysien mukaan opintokokonaisuudessa käytettiin monipuolisesti erilaisia arviointi- ja palautemuotoja, ja ne myös näyttivät merkittävästi tukevan opiskelijoiden oppimista. Tärkeimmäksi arviointi- ja palautemuodoksi osoittautui kuitenkin opettajalta saatu arviointi ja palaute, mikä kannattaa huomioida myös ilmiölähtöisen opiskelun ja arviointikäytänteiden kehittämisessä.


Keywords: learning; evaluation; feedback


Contributing organizations


Related projects


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2020

JUFO rating: 0


Last updated on 2022-20-09 at 13:33