6121 Kielitieteet


Ylätieteenala(t)


Hankkeet

16th International Conference on Minority Languages -konferenssi
Laihonen, Petteri
Soveltavan kielentutkimuksen keskus
Tieteellisten Seurain Valtuuskunta
01.04.2017-31.12.2017
Ammatilliset viestintärepertuaarit. Mitä ne ovat ja miten ne kehittyvät?
Räisänen, Tiina
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Suomen Akatemia
01.08.2016-31.07.2019
Kieli-ideologiat ja Csángójen koulutusohjelma: Kielen keksimistä tai poistamista?
Laihonen, Petteri
Soveltavan kielentutkimuksen keskus
Suomen Akatemia
01.09.2016-31.08.2021
Näkökulmia suomalaisen viittomakielen kielioppiin ja prosodiaan
Jantunen, Tommi
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Suomen Akatemia
01.09.2013-31.08.2018
Väitöskirja "Ääriliikkeiden terrorismi ja uhriuden rakentuminen saksalaisessa yhteiskunnallisessa keskustelussa"
Ylä-Mattila, Anna-Maija
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Emil Öhmannin Säätiö
01.10.2018-31.03.2019


Henkilöt


Julkaisut

Go to first page
Go to previous page
1/195
Go to next page
Go to last page

Viimeisin päivitys 2017-11-10 klo 13:33