Mikaela Bonsdorff von


Henkilökunnan yhteystiedot saatavilla yliopiston yhteystietohausta.

X (ent. Twitter) -käyttäjänimihttps://twitter.com/vonbonsdorffx2

ORCID-linkkihttps://orcid.org/0000-0001-8530-5230


Yleiskuvaus

Gerontologian ja kansanterveyden apulaisprofessori, Gerontologian tutkimuskeskus ja Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto & Sosiaaligerontologian ohjelman johtaja, Folkhälsanin tutkimuskeskus, kansanterveyden ohjelma, Helsinki.

Johdan tutkimusryhmää, joka keskittyy tutkimaan tervettä ja aktiivista ikääntymistä elämänkulun näkökulmasta. Ryhmään kuuluu väitöskirjatutkijoita, tutkijatohtoreita ja projektitutkijoita, jotka työskentelevät Gerontologian tutkimuskeskuksessa ja Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunnassa Jyväskylän yliopistossa tai Folkhälsanin tutkimuskeskuksessa Helsingissä. Lisäksi teemme yhteistyötä tutkimusryhmien kanssa Helsingin yliopistossa, Tampereen yliopistossa, Karolinska Institutetissa Ruotsissa, VU Amsterdamissa Alankomaissa ja Lundin yliopistossa Ruotsissa.


Aktiiviset JYU-affiliaatiot


Aiemmat, ei-aktiiviset tai muut työsuhteet


Tutkimuskuvaus

Tutkimukseni keskittyy terveeseen ja aktiiviseen ikääntymiseen elämänkulun näkökulmasta. Sovellan monitieteistä lähestymistapaa gerontologian ja kansanterveyden tutkimukseen. Koska terve ja aktiivinen ikääntyminen elämänkulun näkökulmasta on niin laaja tutkimusala, on tarpeellista tutkia fyysisen, psykologisen ja sosiaalisen toimintakyvyn sekä terveyden monia ulottuvuuksia käyttäen erilaisia tutkimussuunnitelmia ja -menetelmiä. Tällä alueella tutkimusintressini käsittävät myös työkyvyn, terveyden, toimintakyvyn ja haurauden kehityskaaret sekä sopeutumisen haitallisiin elämäntapahtumiin ja elämäntapatekijöihin, pääasiassa fyysiseen aktiivisuuteen ja ikääntymisen erilaisiin sosiaalisiin aspekteihin.


Tieteenalat


Seurantakohteet


Omat asiasanat

Ikääntymistutkimus; Terveellinen ikääntyminen; Aktiivinen ikääntyminen; Epidemiologia; Kansanterveys; Toimintakyky; Hauraus; Fyysinen aktiivisuus; Senioritaloasuminen; Monitieteinen tutkimus


Hankkeet, joissa vastuullinen johtaja


Julkaisut ja muut tuotokset

  
Go to first page
  
Go to previous page
  
1/10
  
Go to next page
  
Go to last page
  

Viimeisin päivitys 2024-17-04 klo 21:10