Antti Lehtinen


Contact search available for JYU staff members.

ORCID link: https://orcid.org/0000-0002-5989-0357


Active JYU affiliations


Research interests

I do research on science education and especially on physics education. I have studied e.g. simulations in science education, teacher guidance for inquiry-based learning, university-level physics instrucational labs and pre-service teachers' self-efficacy on using inquiy-based science teaching methods.

Tutkin laajasti luonnotieteiden, erityisesti fysiikan opetusta ja oppimista. Olen perehtynyt mm. simulaatioiden käyttöön, opettajan tukeen tutkivalle oppimiselle, yliopistofysiikan kokeellista työskentelyä ja opettajaopiskelijoiden minäpystyvyyteen luonnontieteiden tutkivan oppimisen käyttöön liittyen.


Fields of science


Personal keywords

LUMA, Tiedekasvatus, luonnontieteiden opetus, fysiikan opetus


Keywords (YSO)


Projects as Principal investigator


Projects as Team Member


Publications

Go to first page
Go to previous page
1 of 2
Go to next page
Go to last page

Last updated on 2022-28-02 at 12:50