COVID-19-epidemiaan ja sen vaikutusten hillintään liittyvä temaattinen erityisrahoitus


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 335635


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 397 057,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.02.2020

Hankkeen päättymispäivämäärä: 30.06.2022


Tiivistelmä

COVID-19 pandemia on kriisi, joka vaikuttaa yhteiskunnan ydintoimintoihin, sekä ihmisten terveyteen, hyvinvointiin ja talouteen. Uuden tieteellisen tiedon tarve näiden haasteiden kohtaamiseen on kiireellinen ja laaja-alainen. Jyväskylän yliopisto (JYU) on monitieteinen yliopisto, jonka tutkimusalat vastaavat tutkitun tiedon tarpeeseen COVID-19 epidemian torjumiseksi ja sen seurausten lieventämiseksi Suomessa ja maailmanlaajuisesti. Tutkijamme ovat jo aloittaneet pandemian hillintään tähtäävää tutkimusta monilla aloilla. JYU:n COVID-19 hanke koostuu osahankkeista, jotka tutkivat taudin hoitoa, estämistä ja seurantaa. Osahankkeissa kehitetään työkaluja päätöksenteon ja epidemiologien käyttöön. JYU:n osahankkeet tarjoavat tieteellistä tietoa lasten, perheiden, nuorien, ikääntyvien ja haavoittuvassa asemassa olevien tukemiseen. Kaikilla JYU:n osahankkeilla on hyvät edellytykset tuottaa konkreettisia tuloksia epidemian ja sen seurausten torjuntaan.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)


Päävastuullinen yksikkö


Muut yksiköt


Sisäinen seurantakohde

Profiloitumisalue: Nanoscience Center (Fysiikan laitos PHYS, JYFL) (Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta) (Kemian laitos CHEM) (Bio- ja ympäristötieteiden laitos BIOENV) NSC


Liittyvät julkaisut ja muut tuotokset


Liittyvät tutkimusaineistot


Viimeisin päivitys 2022-07-12 klo 16:19