Urheilun tietovarannon hallinta ja ekosysteemi (UTV)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumeroA76912


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 296 412,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä01.04.2021

Hankkeen päättymispäivämäärä30.06.2023


Tiivistelmä

Hanke tukee Keski-Suomen elinvoimaa ja kehittämistä maakuntastrategian kolmella kärkialueella, digitaalisuus,
hyvinvointi ja osaamistalous. Tämä toteutuu tuomalla kansainvälisiä toimijoita vahvistamaan ja lisäämään T&Ktoimintaansa
Keski-Suomessa, jonka tavoite on liikunnan, terveyden edistämisen ja hyvinvoinnin kansallisen
ekosysteemin synnyttäminen strategisena kärkiteemana ja vetovoimatekijänä.
Yritystoimintaa tukevan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan infrastruktuuria rakennetaan kehittämään Jyväskylän roolia
valtakunnallisena liikunta- ja liikuntateknologiapääkaupunkina, Jyväskylän yliopiston vahvojen tutkimusalojen;
liikuntatieteiden ja informaatioteknologian, sekä Olympiakomitean huippu-urheiluyhteistyön avulla. Tämän odotetaan
houkuttelevan Keski-Suomeen lisää kansainvälisiä toimijoita vahvasti kasvavan liikunta-analytiikan toimialalle.
Digitalisaatio on ottanut huimia edistysaskeleita niin suomalaisessa yhteiskunnassa kuin maailmalla. Dataa kertyy
monista lähteistä ja sen maksimaaliseen hyödyntämiseen tarvitaan uutta osaamista. Liikunta- ja urheiludatan osalta
tämä tarkoittaa mm. tietojärjestelmien luomista, datan saattamista yhteensopivaan muotoon, datan hallintaa ja
analyysimenetelmien kehittämistä. Kaiken tämän toiminnan pohjana on urheiluun liittyvän datan ja muun sen
oheistiedon hallinta, lyhyesti urheilun tietovarannon hallinta.
Suomen Olympiakomitea (OK) on sopinut Jyväskylän yliopiston (JYU) kanssa, että JYU lähtee viemään huippuurheilun
datastrategiaa eteenpäin yhdessä muiden toimijoiden kuten KIHUn (Kilpa- ja huippu-urheilun
tutkimuskeskus), CSC:n (Tieteen tietotekniikan keskus Oy), ja urheiluopistojen kanssa. Yhteistyötä tehdään
valtakunnallisesti, erityisesti Kainuun maakunnan kanssa, jossa sijaitsee JYU:n Vuokatin liikuntateknologian yksikkö ja
CSC:n LUMI-supertietokone.
Tällä JYUn IT-tiedekunnan EAKR-hankkeella tullaan suunnittelemaan ja toteuttamaan Suomen Olympiakomitean ja
sidosryhmien valmisteleman vaatimusmäärityksen pohjalta ensimmäinen versio urheilun tietovarannon hallinnan
arkkitehtuurista, järjestelmästä sekä urheilutietoekosysteemin kehitys. Kokonaisuus sisältää teknisen ja toiminnallisen
infrastruktuurin urheilu- ja hyvinvointidatan hallinnalle sekä hyödyntämiselle urheiluvalmennuksessa ja
liikuntasuoritusten analysoinnissa.
Hanke toteutetaan huippu-urheilun osaamista hyödyntäen. Kehitettävät järjestelmät ja toimintaprosessit tulevat
palvelemaan laajasti liikunta- ja hyvinvointidataa hyödyntävää alueellista kehitystä Hippos-hanke mukaanlukien.
Hanke keskittyy alustan ja toimintamallin rakentamiseen, mikä luo edellytykset tutkimuksesta lähtevälle tuotteiden ja
palvelujen kehittämiselle urheilu- ja hyvinvointialan yrityksissä.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)


Päävastuullinen yksikkö


Seurantakohteet


Viimeisin päivitys 2024-23-01 klo 13:03