Yliopisto-opinnot osaksi kotoutumisen polkuja / Korkeakoulutettujen ja korkeakoulukelpoisten maahanmuuttajien yliopisto-opintojen mallin luominen


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumeroOKM/67/529/2017


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 400 000,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä01.08.2017

Hankkeen päättymispäivämäärä31.07.2019


Tiivistelmä

Hankkeessa kehitetään uudenlainen, yliopiston kieli- ja sisältöopintoja integroiva koulutusmalli korkeakoulutetuille ja korkeakoulukelpoisille maahanmuuttajille. Jyväskylän yliopisto on vastuukorkeakouluna jo kehittänyt korkeakoulutettujen maahanmuuttajien ohjauskäytänteitä (SIMHE) tavoitteena luoda sujuva polku opiskelijan henkilökohtaisesta ohjauksesta sopiviin yliopisto-opintoihin. Tässä hankkeessa kehitettävä toimintamalli edistää korkeakoulutettujen maahanmuuttajien tarpeiden ja tavoitteiden mukaisen kielikoulutuksen kehittämistä ja tällaiseen koulutukseen osallistumista. Kielikoulutus on integroitu tunnistettuun sisältöosaamiseen, mikä edistää myös osallisuutta maahanmuuttajille mielekkäissä paikallisissa yhteisöissä. Näin yliopisto edistää maahanmuuttajien integroitumista, monikielistä osaamista sekä yliopistopedagogiikan kehittämistä. Hankkeen toteuttavat Jyväskylän yliopiston kielikeskus, avoin yliopisto ja yliopistopalvelut (SIMHE). Kehitettävä malli on jalkautettavissa ja vakiinnutettavissa myös muihin korkeakouluihin ja koulutus voi toimia myös omaehtoisena kotoutumiskoulutuksena.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)


Päävastuullinen yksikkö


Seurantakohteet


Viimeisin päivitys 2023-24-08 klo 20:50