Student selections in teacher education – proactive work for the
future (OVET)
 (OVET)


Main funder

Funder's project numberOKM/47/523/2017


Funds granted by main funder (€)

  • 116 462,00


Funding program


Project timetable

Project start date01/09/2017

Project end date30/04/2020


Summary

Hankeen tarkoituksena on kehittää opettajankoulutuksen opiskelijavalintoja tutkimusperustaisesti. Hanke koostuu kolmesta osahankkeesta, joissa määritetään opettajuuden mallia, kehitetään joustava kansallinen valintamalli ja luodaan valintojen seurantamalli. Hanke painottuu erityisesti soveltuvuuden arvioinnin kysymyksiin palvellen näin lastentarhan- ja luokanopettajankoulutusvalintojen 2. vaihetta ja myös aineenopettajakoulutusta.


Principal Investigator


Primary responsible unit


Follow-up groups

Profiling areaMultidisciplinary research on learning and teaching (University of Jyväskylä JYU) MultiLeTe


Related publications and other outputs


Last updated on 2022-23-08 at 23:59