A1 Journal article (refereed)
Arviointiosaamisen kehittäminen digitaalisessa oppimisympäristössä (2021)


Kainulainen, J., Tarnanen, M., & Vihriälä, J. (2021). Arviointiosaamisen kehittäminen digitaalisessa oppimisympäristössä. Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti : NMI-bulletin, 31(2), 125-138. https://bulletin.nmi.fi/2021/06/22/arviointiosaamisen-kehittaminen-digitaalisessa-oppimisymparistossa/


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editorsKainulainen, Johanna; Tarnanen, Mirja; Vihriälä, Jyrki

Journal or seriesOppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti : NMI-bulletin

ISSN2342-9046

Publication year2021

Volume31

Issue number2

Pages range125-138

PublisherNiilo Mäki Instituutti

Publication countryFinland

Publication languageFinnish

Persistent website addresshttps://bulletin.nmi.fi/2021/06/22/arviointiosaamisen-kehittaminen-digitaalisessa-oppimisymparistossa/

Publication open accessNot open

Publication channel open access

Publication is parallel published (JYX)https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/78189

Additional informationKokeilut ja käytänteet. Artikkeli avautuu kustantajan palvelussa noin kahden vuoden kuluttua julkaisemisesta.


Abstract

Digitalisoituvat oppimisympäristöt ja oppimisen tukeminen teknologiavälitteisesti ohjaavat kiinnittämään huomiota myös arviointikäytänteiden kehittämiseen. Oppimisympäristön muuttuminen haastaakin tarkastelemaan kriittisesti, miten summatiivinen ja formatiivinen arviointi tukevat oppimista ja tarjoavat palautetta oppimisprosessin eri vaiheissa. Tässä artikkelissa tarkastellaan Peda.netin digitaalisen arviointityökalun kehittämistyötä osana Opettajien arviointiosaaminen oppimisen, osallisuuden ja tuen toteutumisen edistäjänä (OPA) -hanketta. Kehittämistyön tavoitteena on tukea sekä kouluttajien että opiskelijoiden formatiivisen arviointiosaamisen kehittymistä erityisesti opettajankoulutuksessa. Tarkasteltavaa digitaalista arviointityökalua on pyritty kehittämään oppijaystävälliseksi osaamisen kuvantajaksi, jotta se toimisi oppimisen aikaisen arvioinnin tukena. Keskeisenä ajatuksena kehitystyössä on ollut se, että arviointityökalua kehitetään rinta rinnan pedagogisen kehittämisen kanssa. Digitaalisen arviointityökalun kehittämistä taustoitetaan luomalla katsaus arviointikulttuurissa tapahtuneisiin muutoksiin arviointiosaamista ja digitaalista arviointia valottavan tutkimuskirjallisuuden avulla. Tämän jälkeen esitellään Peda.netin arviointityökalun toimintaa ja sen hyödyntämistä osaamisen kuvauk-sessa ja oppimisen tukemisessa. Lisäksi esitellään työkalun avulla toteutettuja kokeiluja opettajankoulutuksessa ja kouluissa. Lopuksi pohditaan kehittämistyön antia ja sen suuntaamista jatkossa.


Keywordseducational evaluationevaluation methodsdigitalisationvirtual learning environmentsteachersknow-howprofessional development


Contributing organizations


Related projects


Ministry reportingYes

Reporting Year2021

JUFO rating1


Last updated on 2024-22-04 at 10:43