A1 Journal article (refereed)
Kirjojen lukeminen tukee luetun ymmärtämisen kehitystä (2021)


Torppa, M., Nurminen, T., Niemi, P., Vasalampi, K., Lerkkanen, M.-K., Tolvanen, A., & Poikkeus, A.-M. (2021). Kirjojen lukeminen tukee luetun ymmärtämisen kehitystä. Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti : NMI-bulletin, 31(3). https://bulletin.nmi.fi/2021/10/20/kirjojen-lukeminen-tukee-luetun-ymmartamisen-kehitysta/


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Torppa, Minna; Nurminen, Tiia; Niemi, Pekka; Vasalampi, Kati; Lerkkanen, Marja-Kristiina; Tolvanen, Asko; Poikkeus, Anna-Maija

Journal or series: Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti : NMI-bulletin

ISSN: 2342-9046

Publication year: 2021

Volume: 31

Issue number: 3

Publisher: Niilo Mäki Instituutti

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Persistent website address: https://bulletin.nmi.fi/2021/10/20/kirjojen-lukeminen-tukee-luetun-ymmartamisen-kehitysta/

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Partially open access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/78374

Additional information: Tutkittu juttu. Artikkeli julkaistu vain verkkojulkaisuna.


Abstract

Tässä artikkelissa esittelemme keskeiset havainnot tutkimuksesta (Torppa ym., 2020), jossa tarkasteltiin vapaa-ajan lukemisen ja lukutaidon kehityksen suhdetta. Kysyimme, ennustaako lukutaito lukemisen määrää vai ennustaako myös lukemisen määrä lukutaitoa. Tutkimuksessa mitattiin lasten (n = 2 525) lukusujuvuutta ja luetun ymmärtämisen taitoa luokilla 1, 2, 3, 4, 6, 7 ja 9. Vapaa-ajan lukemisen määrää mitattiin samoissa aikapisteissä kyselyillä. Luokilla 1–4 lasten vanhemmat vastasivat lukemisen määrää koskeviin kysymyksiin, ja luokilla 6–9 lapset vastasivat kyselyyn itse. Tutkimuksessa havaittiin, että lukutaito ennustaa lukemisen määrää erityisesti varhaisilla luokilla, kun lukutaito on vasta kehittymässä. Myöhemmillä luokilla kuitenkin kirjojen lukemisesta innostuminen ennusti erityisesti parempaa luetun ymmärtämisen taitoa seuraavilla luokilla. Lyhyiden digitekstien runsaalla lukemisella oli sen sijaan negatiivinen yhteys luetun ymmärtämisen taitoon.


Keywords: children (age groups); young people; language development; literacy; reading; fluency; reading comprehension; reading as recreation; reading habits; motivation (mental objects)


Contributing organizations

Other organizations:


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2021

JUFO rating: 1


Last updated on 2022-05-10 at 08:16