A1 Journal article (refereed)
Erityislasten vanhempien kokema uupumus ja tuen tarve (2021)


Sorkkila, M., Fågel, P., Kukkonen, S., & Aunola, K. (2021). Erityislasten vanhempien kokema uupumus ja tuen tarve. Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti : NMI-bulletin, 31(4), 47-62. https://bulletin.nmi.fi/2022/01/26/erityislasten-vanhempien-kokema-uupumus-ja-tuen-tarve/


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editorsSorkkila, Matilda; Fågel, Paula; Kukkonen, Sonja; Aunola, Kaisa

Journal or seriesOppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti : NMI-bulletin

ISSN2342-9046

Publication year2021

Volume31

Issue number4

Pages range47-62

PublisherNiilo Mäki Instituutti

Publication countryFinland

Publication languageFinnish

Persistent website addresshttps://bulletin.nmi.fi/2022/01/26/erityislasten-vanhempien-kokema-uupumus-ja-tuen-tarve/

Publication open accessOpenly available

Publication channel open accessDelayed open access channel

Publication is parallel published (JYX)https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/93052

Additional informationTutkimukset. Artikkeli avautuu kustantajan palvelussa noin kahden vuoden kuluttua julkaisemisesta.


Abstract

Vanhemmuuden uupumus on vakava oireyhtymä, joka on seurausta pitkäaikaisesta stressistä vanhemmuudessa. Uupuneille vanhemmille tarjottu tuki on ensiarvoisen tärkeää, sillä vanhemman hyvinvointi heijastuu koko perheen hyvinvointiin. Erityislapsen hoitaminen lisää vanhemman uupumisen riskiä, sillä se tuo mukanaan lisäkuormitusta sekä sen myötä kokemuksen poikkeuksellisesta vanhemmuudesta. Erityislasten vanhempien uupumista koskeva tutkimus on ollut kuitenkin vähäistä. Tässä tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, onko erityislasten vanhemmilla enemmän uupumusta kuin muiden perheiden vanhemmilla ja mikä uupumuksen osa-alueista selittää selkeimmin eroa erityislasten vanhempien ja muiden vanhempien välillä. Lisäksi tarkasteltiin, millaista tukea erityislasten vanhemmat toivoisivat saavansa. Tutkimukseen osallistui 1 725 suomalaisvanhempaa, joista 24 prosenttia oli erityislapsen vanhempia. Kyselylomakkeella kerätyn aineiston analysoinnissa hyödynnettiin määrällisen aineiston osalta monimuuttujaista varianssianalyysiä ja laadullisen aineiston osalta temaattista analyysiä. Tulokset osoittivat, että erityislasten vanhemmat uupuvat muita vanhempia enemmän ja että erityislapsen vanhempana oleminen liittyy erityisesti uupumusasteiseen väsymykseen. Lisäksi koottiin toiveita siitä, mittaista tukea erityislasten vanhemmat haluaisivat saada. Kaiken kaikkiaan erityislasten vanhemmille tarjottavan tuen tulisi vahvistaa vanhemman hyvinvointia ja perustua heidän yksilölliseen tilanteeseensa. Tämä tutkimus tuo uutta tietoa erityislapsen vanhempien kokemusmaailmasta, Lisää ymmärrystä erityislapsen vanhempien uupumuksesta ja siten auttaa kehittämään heille tarjottavaa tukea.


Keywordsparentsparenthoodchildren with special needsstress (biological phenomena)exhaustionsupportingforms of support


Contributing organizations


Related projects


Ministry reportingYes

Reporting Year2021

JUFO rating1


Last updated on 2024-03-04 at 17:16