A1 Journal article (refereed)
Motivationaaliset ulottuvuudet tutkivassa nettilukemisessa (2023)


Kanniainen, L., Kiili, C., Tolvanen, A., Utriainen, J., & Leppänen, P. H. (2023). Motivationaaliset ulottuvuudet tutkivassa nettilukemisessa. Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti : NMI-bulletin, 33(1), 35-53. https://bulletin.nmi.fi/2023/04/17/motivationaaliset-ulottuvuudet-tutkivassa-nettilukemisessa/


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editorsKanniainen, Laura; Kiili, Carita; Tolvanen, Asko; Utriainen, Jukka; Leppänen, Paavo H.T.

Journal or seriesOppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti : NMI-bulletin

ISSN2342-9046

Publication year2023

Publication date17/04/2023

Volume33

Issue number1

Pages range35-53

PublisherNiilo Mäki Instituutti

Publication countryFinland

Publication languageFinnish

Persistent website addresshttps://bulletin.nmi.fi/2023/04/17/motivationaaliset-ulottuvuudet-tutkivassa-nettilukemisessa/

Publication open accessNot open

Publication channel open accessDelayed open access channel

Publication is parallel published (JYX)https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/87138

Additional informationTutkimukset. Artikkeli avautuu kustantajan palvelussa noin kahden vuoden kuluttua julkaisemisesta.


Abstract

Tutkimuksessa tarkasteltiin kuudesluokkalaisten nettilukemisen motivationaalisia ulottuvuuksia ja niiden yhteyttä tutkivan nettilukemisen tehtävässä menestymiseen. Tutkimukseen osallistui 426 kuudesluokkalaista oppilasta. Nettilukemisen motivationaalisia ulottuvuuksia mitattiin Yhdysvalloissa validoidulla mittarilla. Tutkivan nettilukemisen taitoja arvioitiin verkkopohjaisella tehtävällä, jossa oppilaat tutkivat energiajuomien terveysvaikutuksia. Tehtävä mittasi oppilaiden tiedonhakutaitoja, arviointitaitoja, taitoa laatia synteesi usean nettitekstin pohjalta sekä taitoja muodostaa ja kommunikoida perusteltu kanta tutkimastaan asiasta. Konfirmatorisessa faktorianalyysissä havaittiin neljä nettilukemisen motivationaalista ulottuvuutta: kiinnostus nettilukemiseen, nettilukemisen arvostaminen, minäpystyvyys nettilukemisessa ja nettilukutaitojen kehittämiseen liittyvät uskomukset. Tilastollinen mallinnus osoitti, että nämä neljä ulottuvuutta selittivät yhteensä 24 prosenttia oppilaiden suoriutumisesta tutkivaa nettilukutaitoa mittaavassa tehtävässä. Minäpystyvyydellä oli voimakkain yhteys tutkivan nettilukemisen tehtävässä menestymiseen. Tutkimus osoittaa, että oppilaiden nettilukutaitojen kehittymistä voidaan edistää taitojen opettamisen lisäksi myös tukemalla oppilaiden motivaatiota nettilukemiseen.


Keywordsupper comprehensive school pupilsinvestigative learningdata acquisitiononline publicationsmedia literacymultiliteracymotivation (mental objects)self-efficacypsychology of learningfactor analysis


Contributing organizations


Related projects


Ministry reportingYes

Reporting Year2023

JUFO rating1


Last updated on 2024-15-05 at 13:11