B1 Non-refereed journal articles
Nähdyksi, kuulluksi ja ymmärretyksi tuleminen rakentaa resilienssiä varhaisnuoruudessa (2023)


Salo, A.-E. (2023). Nähdyksi, kuulluksi ja ymmärretyksi tuleminen rakentaa resilienssiä varhaisnuoruudessa. Kasvun tuki, 3(1), 24-32. https://journal.fi/kasvuntuki/article/view/130413

The research was funded by Strategic Research Council at the Research Council of Finland.


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editorsSalo, Anne-Elina

Journal or seriesKasvun tuki

eISSN2737-0836

Publication year2023

Publication date07/06/2023

Volume3

Issue number1

Pages range24-32

PublisherItsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö

Publication countryFinland

Publication languageFinnish

Persistent website addresshttps://journal.fi/kasvuntuki/article/view/130413

Publication open accessOpenly available

Publication channel open accessOpen Access channel

Publication is parallel published (JYX)https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/87713

Additional informationTutkimusartikkeli


Abstract

• Valtaosa varhaisnuorista voi hyvin, mutta eriarvoistumiskehitys ja haavoittuvuustilanteiden kasautuminen muodostavat kasvavan yhteiskunnallisen haasteen.
• Väitöstutkimukseni punaisena lankana kulkee ymmärrys haavoittuvuuden ja resilienssin rakentumisesta
vuorovaikutuksessa ja ihmissuhteissa.
• Vanhemman luottamus kykyynsä selviytyä vanhemmuuden haasteista ja se, ettei hän koe jäävänsä yksin, heijastuu myönteisesti varhaisnuoren valmiuksiin solmia ja ylläpitää merkityksellisiä ihmissuhteita.
• Oppilaan tarpeisiin joustavasti sovitettu tunnetuki vahvistaa sinnikkyyttä ja myönteisyyttä oppimisessa.
• Haavoittuvuustilanteiden ennaltaehkäisemiseksi ja lievittämiseksi tarvitaan ymmärrystä ja ratkaisuja,
jotka ulottuvat vuorovaikutteisiin systeemeihin kaikilla tasoilla: perhe- ja kouluympäristöistä yhteisöihin ja yhteiskunnalliseen kontekstiin laajemmalti.
• Meistä jokaisella on suuri merkitys siinä, että jokainen varhaisnuori voi tulla arjen kohtaamisissa nähdyksi, kuulluksi ja ymmärretyksi.


Keywordspreteen childrenwell-beingresiliencevulnerabilityhuman relationssocial relationssocial interactionsupportinginvolvement (participation)


Contributing organizations


Related projects


Ministry reportingYes

Reporting Year2023


Last updated on 2024-03-03 at 17:26