D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
Korkeakouluopiskelijoiden työssäkäynnin vaikutukset : väliraportti (2023)
The effects of working while studying in higher education : interm report


Isotalo, E., Karhunen, H., Tuomala, J., Saarinen, T., & Virtanen, A. (2023). Korkeakouluopiskelijoiden työssäkäynnin vaikutukset : väliraportti. Valtioneuvoston kanslia. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja, 2023:34. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-110-0


JYU-tekijät tai -toimittajat


Julkaisun tiedot

Julkaisun kaikki tekijät tai toimittajatIsotalo, Eetu; Karhunen, Hannu; Tuomala, Juha; Saarinen, Taina; Virtanen, Anne

eISBN978-952-383-110-0

Lehti tai sarjaValtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja

eISSN2342-6799

Julkaisuvuosi2023

Ilmestymispäivä02.05.2023

Sarjan numero2023:34

Kirjan kokonaissivumäärä62

KustantajaValtioneuvoston kanslia

JulkaisumaaSuomi

Julkaisun kielisuomi

Pysyvä verkko-osoitehttps://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-110-0

Julkaisun avoin saatavuusAvoimesti saatavilla

Julkaisukanavan avoin saatavuusKokonaan avoin julkaisukanava

Julkaisu on rinnakkaistallennettu (JYX)https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/91802

LisätietojaTiivistelmä myös ruotsiksi: Effekterna av anställning bland högskolestudenter : mellanrepport


Tiivistelmä

Korkeakouluopiskelijoiden työssäkäynnin vaikutukset hankkeen väliraportissa kuvataan opiskelijoiden työssäkäyntiä korkeakoulujen, tutkimuskirjallisuuden ja rekisteriaineistojen näkökulmasta. Korkeakoulukohtaisten alustavien selvitysten pohjalta näyttää siltä, että korkeakouluissa ei ole kovin systemaattisesti tarkasteltu opintojen aikaista työssäkäyntiä. Teoreettinen tutkimuskirjallisuus näkee opiskeluaikaisen työssäkäynnin kannatettavana, mikäli se täydentää niitä tietoja ja taitoja, joita opitaan korkeakouluissa viemättä liikaa aikaa opinnoilta. Opiskeluaikainen työssäkäynti voi olla haitallista, mikäli se ei luo lisäarvoa opinnoille ja viivästyttää valmistumista. Empiirisen tutkimuskirjallisuuden mukaan työssäkäynti hidastaa opintoja, ja työssäkäynnistä syntyvät hyödyt ovat lyhytaikaisia näkyen työmarkkinoilla vain heti valmistumisen jälkeen. Opiskeluaikainen työssäkäynti on yleistä, mutta keskittyy opintojen alussa lomakuukausiin. Opiskelijat ovat yliedustettuina alimmissa tulokymmenyksissä vain opintojen alussa. Valmistuminen näkyy jyrkkänä nousuna vuosituloissa. Työssäkäynnillä on tulorajat ylittävillä opiskelijoilla negatiivinen yhteys opintopistekertymään. Opintotukea yhdeksän kuukauden ajan nostaneet eivät näytä kasautuvan tulorajan alle vuoden 2021 ja 2022 kuukausitason tietojen perusteella.


YSO-asiasanatkorkeakouluopiskeluopiskelijattyössäkäyntivaikutuksetvalmistuminen


Liittyvät organisaatiot


Hankkeet, joissa julkaisu on tehty


OKM-raportointiKyllä

Raportointivuosi2023


Viimeisin päivitys 2024-15-05 klo 13:24