D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
Koululaisten terveys ja muuttuvat haasteet 2022 : WHO-Koululaistutkimus 40 vuotta (2023)


Ojala, K., Kulmala, M., Kannas, L., Villberg, J., Tynjälä, J., Paakkari, L., Lyyra, N., Välimaa, R., Markkanen, I., Puupponen, M., Ng, K., Lahti, H., Gustafsson, J., Simonsen, N., & Paakkari, O. (2023). Koululaisten terveys ja muuttuvat haasteet 2022 : WHO-Koululaistutkimus 40 vuotta. Jyväskylän yliopisto. JYU Reports, 25. https://doi.org/10.17011/jyureports/2023/25


JYU-tekijät tai -toimittajat


Julkaisun tiedot

Julkaisun kaikki tekijät tai toimittajatOjala, Kristiina; Kulmala, Markus; Kannas, Lasse; Villberg, Jari; Tynjälä, Jorma; Paakkari, Leena; Lyyra, Nelli; Välimaa, Raili; Markkanen, Ilona; Puupponen, Maija; et al.

eISBN978-951-39-9753-3

Lehti tai sarjaJYU Reports

eISSN2737-0046

Julkaisuvuosi2023

Sarjan numero25

Kirjan kokonaissivumäärä133

KustantajaJyväskylän yliopisto

JulkaisumaaSuomi

Julkaisun kielisuomi

DOIhttps://doi.org/10.17011/jyureports/2023/25

Julkaisun avoin saatavuusAvoimesti saatavilla

Julkaisukanavan avoin saatavuusKokonaan avoin julkaisukanava


Tiivistelmä

WHO-Koululaistutkimus on Suomessa käytetty nimi Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) -tutkimukselle, jonka kyselyyn vastasi 11-, 13- ja 15-vuotiaita koululaisia yli 50 maasta aineistokeräyksessä 2021/2022. Ensimmäisen aineistonkeräys oli 40 vuotta sitten vuonna 1983 ja vuonna 2022 aineistoa kerättiin 11. kerran. Suomessa anonyymiin kyselyyn vastaavat koululaiset ovat perusopetuksen 5., 7. ja 9. luokalta. WHO-Koululaistutkimuksen tavoitteena on tuottaa kansainvälisesti vertailukelpoista ja kansallisesti tärkeää tietoa koululaisten terveyskäyttäytymisestä, terveydestä ja hyvinvoinnista sekä niiden taustalla olevista tekijöistä. Lisäksi tavoitteena on lisätä ymmärrystä terveyden eriarvoisuudesta ja arvioida terveyden eriarvoisuuden kehittymistä eri aineistonkeruuvuosien välillä. Tutkimus tuottaa tietoa lasten ja nuorten terveyden edistämisen käytänteiden ja poliittisen päätöksenteon tueksi. Tutkimuksesta vastaa tutkijaryhmä Jyväskylän yliopiston Liikuntatieteellisessä tiedekunnassa toimivasta Terveyden edistämisen tutkimuskeskuksesta. Tutkimusta johtavat apulaisprofessori Leena Paakkari ja yliopistonlehtori Nelli Lyyra. Tässä raportissa esitetään WHO-Koululaistutkimuksen 2022 tuloksia 5-, 7- ja 9-luokkalaisten koululaisten koetusta terveydestä, yksinäisyydestä, mielen hyvinvoinnista, koulukokemuksista, terveystottumuksista sekä terveyttä vaarantavasta käyttäytymisestä ja terveyden voimavaroista. Ajallisia muutoksia tarkastellaan vertaamalla vuoden 2022 tuloksia vuosiin 2014 ja 2018. Raportti sisältää myös suomen- ja ruotsinkielisten nuorten hyvinvoinnin vertailua vuoden 2022 tulosten perusteella. Raportti päättyy terveyden ylläpitämiselle ja edistämiselle tärkeän terveyden lukutaidon tilan sekä sen ja koetun terveyden ja terveyskäyttäytymisen välisten yhteyksien tarkasteluun.


YSO-asiasanatlapset (ikäryhmät)nuoretkoululaisetterveyskäyttäytyminenkoettu terveyshenkinen hyvinvointitunne-elämän häiriötruokatottumuksetliikuntaharrastusuni (lepotila)sosiaalinen mediariskikäyttäytyminenterveyden edistäminenterveysosaaminenkansainvälinen vertailu


Liittyvät organisaatiot


Hankkeet, joissa julkaisu on tehty


OKM-raportointiKyllä

Raportointivuosi2023


Viimeisin päivitys 2024-15-06 klo 23:26