A1 Journal article (refereed)
Opettajan toiminnan yhteys kolmasluokkalaisten onnistumiseen ongelmatehtävän ratkaisemisessa (2016)


Laine, A., Näveri, L., Ahtee, M., & Pehkonen, E. (2016). Opettajan toiminnan yhteys kolmasluokkalaisten onnistumiseen ongelmatehtävän ratkaisemisessa. Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti, 26(2), 43-55. https://bulletin.nmi.fi/2018/05/20/opettajan-toiminnan-yhteys-kolmasluokkalaisten-onnistumiseen-ongelmatehtavan-ratkaisemisessa-2/


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editorsLaine, Anu; Näveri, Liisa; Ahtee, Maija; Pehkonen, Erkki

Journal or seriesOppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti

ISSN2342-9046

Publication year2016

Volume26

Issue number2

Pages range43-55

PublisherNiilo Mäki instituutti

Publication countryFinland

Publication languageFinnish

Persistent website addresshttps://bulletin.nmi.fi/2018/05/20/opettajan-toiminnan-yhteys-kolmasluokkalaisten-onnistumiseen-ongelmatehtavan-ratkaisemisessa-2/

Publication open accessOpenly available

Publication channel open accessDelayed open access channel

Publication is parallel published (JYX)https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/78350

Additional informationTutkimukset


Abstract

Tämän artikkelin tavoitteena on tarkastella yhteyttä opettajien (N = 7) toiminnan ja heidän kolmasluokkalaistensa (N = 86) ongelmanratkaisusuoritusten välillä Neliönjako-tehtävässä. Tutkimusaineistona käytettiin oppilaiden ratkaisuja, oppitunneista nauhoitettuja videoita sekä opettajien tuntisuunnitelmia. Opettajien toimintaa analysoitiin ongelmanratkaisutunnin vaiheiden (johdatteluvaihe, tutkimisvaihe ja yhteenvetovaihe) avulla. Oppilaiden ratkaisut luokiteltiin, ja heidän suorituksiaan verrattiin eri luokissa. Tutkimuksen tulosten perusteella oppilaiden oli mahdollista saada ongelmatehtävästä korkeimman tason ratkaisuja matematiikan peruslaskutaidosta riippumatta. Opettajan toiminnalla oli selkeä yhteys oppilaiden suoriutumiseen, ja se oli erilainen kaikissa ongelmanratkaisutunnin vaiheissa. Johdatteluvaiheessa oppilaiden suoritukseen vaikuttivat opettajien tapa esittää ongelmatehtävä ja erityisesti keinot havainnollistaa keskeisiä käsitteitä. Tutkimisvaiheessa muodostui merkitykselliseksi se, miten opettaja ohjasi oppilaita sekä minkälaiset työskentelyvälineet hän valitsi. Selkeää aloitusta ja aktivoivaa ohjausta käyttäneiden opettajien oppilaat suoriutuivat tehtävässä paremmin riippumatta matematiikan peruslaskujen osaamisesta.


Keywordslower comprehensive school pupilsmathematicsproblem solvingperformance (coping)teachersdirection (instruction and guidance)

Free keywordsalakoulut; avoin ongelma; eritasoiset oppilaat


Contributing organizations

Other organizations:


Ministry reportingYes

Reporting Year2016

JUFO rating1


Last updated on 2024-10-05 at 00:26