B1 Non-refereed journal articles
Nuorten lukemisvaikeudet ja lukemiseen yhteydessä olevat tekijät kielessämme (2017)


Kairaluoma, L., Torppa, M., & Aro, M. (2017). Nuorten lukemisvaikeudet ja lukemiseen yhteydessä olevat tekijät kielessämme. Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti : NMI-bulletin, 27(3), 15-24. https://bulletin.nmi.fi/2019/10/01/nuorten-lukemisvaikeudet-ja-lukemiseen-yhteydessa-olevat-tekijat-kielessamme/


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Kairaluoma, Leila; Torppa, Minna; Aro, Mikko

Journal or series: Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti : NMI-bulletin

ISSN: 2342-9046

Publication year: 2017

Volume: 27

Issue number: 3

Pages range: 15-24

Publisher: Niilo Mäki Instituutti

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Persistent website address: https://bulletin.nmi.fi/2019/10/01/nuorten-lukemisvaikeudet-ja-lukemiseen-yhteydessa-olevat-tekijat-kielessamme/

Publication open access: Openly available

Publication channel open access: Delayed open access channel

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/57555

Additional information: Tutkittu juttu. Artikkeli on ilmestynyt vuonna 2013 lehdessä Scientific Studies of Reading nimellä ”The nature of and factors related to reading difficulties among adolescents in a transparent orthography”.


Abstract

Tutkimuksessa tarkasteltiin suomenkielisten nuorten lukutaitoa ja sen taustalla olevia kognitiivisia tekijöitä. Artikkeli on ilmestynyt lehdessä Scientific Studies of Reading otsikolla ”The nature of and factors related to reading difficulties among adolescents in a transparent orthography”. Tutkimuksessa verrattiin sanojen, pseudosanojen (merkityksettömien sanojen) ja tekstin lukemisen nopeutta ja tarkkuutta sekä nopean sarjallisen nimeämisen ja fonologisen prosessoinnin yhteyttä lukemisvaikeuksisten ja tyypillisesti lukevien nuorten ryhmissä. Nuorten lukemisvaikeudet näkyivät ensisijaisesti hitaana lukemisena. Lukemistarkkuus oli ongelma aikapaineistetussa pseudosanojen lukemistehtävässä. Sarjallisen nimeämisen nopeus oli yhteydessä lukemisnopeuteen ja fonologinen prosessointi lukemisen tarkkuuteen. Tämän lisäksi lukemisvaikeuksisten nuorten ryhmässä sarjallisen nimeämisen nopeus oli yhteydessä myös lukemistarkkuuteen ja tyypillisesti lukevien ryhmässä fonologinen prosessointikyky lukemisnopeuteen. Tutkimus osoitti, että nuorten lukutaidon taustalla ovat samat keskeiset kognitiiviset tekijät kuin lapsillakin.


Keywords: Finnish language; literacy; reading disorders; reading; nomination; velocity; precision; phonological awareness; cognitive processes; young people


Contributing organizations

Other organizations:


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2017

JUFO rating: 0


Last updated on 2023-07-02 at 02:00