A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Pitkittäistutkimus luokanopettajaopiskelijoiden suhtautumisesta yhdessä työskentelyyn (2019)


Virtanen, A., Niilo-Rämä, M., Pöysä-Tarhonen, J., & Häkkinen, P. (2019). Pitkittäistutkimus luokanopettajaopiskelijoiden suhtautumisesta yhdessä työskentelyyn. Kasvatus, 50(4), 342-355.


JYU-tekijät tai -toimittajat


Julkaisun tiedot

Julkaisun kaikki tekijät tai toimittajat: Virtanen, Anne; Niilo-Rämä, Mikko; Pöysä-Tarhonen, Johanna; Häkkinen, Päivi

Lehti tai sarja: Kasvatus

ISSN: 0022-927X

eISSN: 2737-0658

Julkaisuvuosi: 2019

Volyymi: 50

Lehden numero: 4

Artikkelin sivunumerot: 342-355

Kustantaja: Suomen kasvatustieteellinen seura

Julkaisumaa: Suomi

Julkaisun kieli: suomi

Julkaisun avoin saatavuus: Ei avoin

Julkaisukanavan avoin saatavuus:


Tiivistelmä

Opetustyössä näkyy parhaillaan voimakas yhdessä työskentelyn korostuminen niin oppijoiden kuin opettajienkin toiminnassa. Aiemman tutkimuksen perusteella tiedetään, että yhdessä työskentelyn onnistumista edistää erityisesti yksilön myönteinen suhtautuminen siihen. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin luokanopettajaopiskelijoiden suhtautumista yhdessä työskentelyyn. Tutkimus perustui kyselylomakkeilla kerättyyn pitkittäisaineistoon, jossa vuonna 2014 aloittaneita kolmen eri yliopiston luokanopettajaopiskelijoita (N = 365, n = 164) seurattiin opintojen kahden ensimmäisen vuoden ajan. Tulosten mukaan luokanopettajaopiskelijoiden suhtautumista yhdessä työskentelyyn voitiin
pitää kauttaaltaan hyvänä, mutta se muuttui jonkin verran negatiivisempaan suuntaan opintojen edetessä. Luokanopettajaopiskelijat eivät opintojen edetessä halunneet vastata yhdessä työskentelystä samalla tavoin kuin opintojen alussa. Myös heidän intonsa priorisoida yhteistyötä väheni opintojen edetessä. Näistä muutoksista huolimatta he kuitenkin pitivät yhdessä työskentelyä yksin tekemistä tehokkaampana. Tulokset viittaavat siihen, että opettajankoulutuksen ensimmäisinä vuosina tapahtuu jotakin sellaista, joka jossain määrin vähentää luokanopettajaopiskelijoiden innokkuutta työskennellä yhdessä muiden kanssa. Luokanopettajankoulutuksen opetuksen ja oppimisen käytänteitä olisikin tarkasteltava kriittisesti.


YSO-asiasanat: opiskelijat; opettajankoulutus; pitkittäistutkimus

Vapaat asiasanat: yhdessä työskentely; luokanopettajakoulutus


Liittyvät organisaatiot


OKM-raportointi: Kyllä

Raportointivuosi: 2019

JUFO-taso: 2


Viimeisin päivitys 2022-24-11 klo 22:33