D6 Toimitettu ammatillinen teos
Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa (2020)


Virtanen, A., Helin, J., & Tynjälä, P. (Eds.). (2020). Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa. Koulutuksen tutkimuslaitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8414-4


JYU-tekijät tai -toimittajat


Julkaisun tiedot

Julkaisun kaikki tekijät tai toimittajat: Virtanen, Anne; Helin, Jouni; Tynjälä, Päivi

ISBN: 978-951-39-8413-7

eISBN: 978-951-39-8414-4

Julkaisuvuosi: 2020

Kirjan kokonaissivumäärä: 182

Kustantaja: Koulutuksen tutkimuslaitos

Kustannuspaikka: Jyväskylä

Julkaisumaa: Suomi

Julkaisun kieli: suomi

Pysyvä verkko-osoite: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8414-4

Julkaisun avoin saatavuus: Avoimesti saatavilla

Julkaisukanavan avoin saatavuus: Kokonaan avoin julkaisukanava


Tiivistelmä

Miten opiskelijoiden työelämätaitoja voidaan kehittää kampuksella tapahtuvassa opetuksessa? Miten työkokemusta voidaan opinnollistaa? Minkälaisia käytäntöjä on kehitetty työelämässä hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen? Millaisia välineitä on tarjolla opiskelijoiden uraohjaukseen? Miten opettajien työelämäpedagogista osaamista voidaan tukea? Miten työelämänäkökulmaa voisi vahvistaa opetussuunnitelmissa? Voisiko tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa kytkeä koulutukseen?
Tässä kirjassa etsitään vastauksia näihin kysymyksiin korkeakoulujen näkökulmasta. Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opetuksen kehittäjät kuvaavat tutkimusperustaiseen kehittämistyöhön pohjautuvia työelämäpedagogisia käytänteitä ja toimintamalleja. Kirja on tarkoitettu kaikille korkeakoulujen toimijoille tarjoamaan virikkeitä koulutuksen ja työelämän yhteistyöhön eri näkökulmista. Kirja on opetus- ja kulttuuriministeriön tukeman Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa (Työpeda) -hankkeen lopputuotos.


YSO-asiasanat: työelämä; työelämävalmiudet; työelämälähtöisyys; työyhteisötaidot; korkeakoulut; korkea-asteen koulutus; pedagogiikka


Liittyvät organisaatiot


Hankkeet, joissa julkaisu on tehty


OKM-raportointi: Kyllä

Raportointivuosi: 2020


Tähän julkaisuun sisältyvät artikkelit, joissa JYU:n tekijöitä:
Go to first page
Go to previous page
1/2
Go to next page
Go to last page

Viimeisin päivitys 2022-19-08 klo 19:30