Vaativan laskeutumisen taito: Lentokoneen hallinnan kognitiiviset ja motoriset taidot simuloiduissa lentotilanteissa


Hämäläinen, Raija; Kärkkäinen, Tommi; Lämsä, Joni; Heilala, Ville; Tuhkala, Ari; Lampi, Emilia; Vehkakoski, Juho; Eerikäinen, Katriina; Lainema, Max; Vihola, Matti; Kullberg, Tiina; Helovuo, Arto et al. Cognitive and motoric skills of pilots in simulated challenging landing scenarios. V. 20.11.2020. University of Jyväskylä.


JYU-tekijät
 • Yhteyshenkilö (kyllä/ei)Kyllä
 • Yhteyshenkilö (kyllä/ei)Kyllä
 • Yhteyshenkilö (kyllä/ei)Ei
 • Yhteyshenkilö (kyllä/ei)Kyllä
 • Yhteyshenkilö (kyllä/ei)Ei
 • Yhteyshenkilö (kyllä/ei)Ei
 • Yhteyshenkilö (kyllä/ei)Ei
 • Yhteyshenkilö (kyllä/ei)Ei
 • Yhteyshenkilö (kyllä/ei)Ei
 • Yhteyshenkilö (kyllä/ei)Ei
 • Yhteyshenkilö (kyllä/ei)Ei
 • Yhteyshenkilö (kyllä/ei)Ei

Kaikki tekijätHämäläinen, Raija; Kärkkäinen, Tommi; Lämsä, Joni; Heilala, Ville; Tuhkala, Ari; Lampi, Emilia; Vehkakoski, Juho; Eerikäinen, Katriina; Lainema, Max; Vihola, Matti; Kullberg, Tiina; Helovuo, Arto; Tynkkynen, Ilkka; Pöllänen, Esa-Pekka

RahoittajatJyväskylän yliopisto

Oikeudenhaltijat

Muut tutkimuksen toteuttamiseen osallistuneet


Saatavuus ja tunnisteet

SaatavuustietoOta yhteyttä omistajaan


Aineiston kuvailu

KuvausTutkimuksessa on kerätty aineistoa Finnair Flight Academyn Airbus A320 -lentosimulaattoriharjoittelusta kahdessa osassa. Elokuussa 2020 kerättiin aineistoa kahdeksalta kokeneelta lentäjältä. Lokakuussa 2020 kerättiin aineistoa kahdeksalta noviisilta lentäjältä. Kokeneet lentäjät toimivat simulaattiharjoituksessa kapteenin roolissa, noviisit lentäjät perämiehen roolissa. Simulaattoriharjoituksen aikainen aineisto sisältää kapteenin ja perämiehen äänitallenteet erillisinä tiedostoina, videon simulaattoriympäristöstä (yleiskuva) ja videot kapteenin ja perämiehen mittaristoista erillisinä tiedostoina. Tutkittavilta lentäjiltä kerättiin lisäksi silmänliikeaineisto simulaattoriharjoituksesta (Ergoneers Dikablis Glasses 3) sekä kolmen vuorokauden ajalta syke- ja sykevälivaihteluaineisto (Firstbeat Bodyguard 2; mittaus alkoi juuri ennen simulaattoriharjoitusta). Simulaattoriharjoituksen jälkeen tutkittavat osallistuivat puolistrukturoituun yksilöhaastatatteluun, jossa he reflektoivat haastavia simuloituja lentotilanteita sekä teknologian roolia lennonopetuksessa. Lisäksi tutkittavat vastasivat lyhyeen minäpystyvyyttä mittaavaan kyselyyn.

Aineiston kielisuomienglanti

Vapaat asiasanatFysiologia; Haastattelu; Ilmailu; Katseenseuranta; Lentosimulaattori; Lentäjien koulutus; Silmänliike; Simulaatio; Teknologiatuettu oppiminen

YSO-asiasanatsimulaatioharjoitteluilmailualamultimodaalisuusoppiminenopetus

Tieteenalat 516 Kasvatustieteet113 Tietojenkäsittely- ja informaatiotieteet

SeurantakohteetKasvatustiede (Kasvatustieteiden laitos KASLA) (Opettajankoulutuslaitos OKL) (Normaalikoulu NORSSI) KASTilastotiede (Matematiikan ja tilastotieteen laitos MATHS) TILHyvinvoinnin tutkimuksen yhteisö (Jyväskylän yliopisto JYU) JYU.Well

ProfiloitumisalueKäyttäytymisen muutos, hyvinvointi ja terveys elämänkulussa (Jyväskylän yliopisto JYU) BC-WellMonitieteinen oppimisen ja opetuksen tutkimus (Jyväskylän yliopisto JYU) MultiLeTeHyvinvoinnin tutkimuksen yhteisö (Jyväskylän yliopisto JYU) JYU.Well

Käsitteletkö erityisiä henkilötietoryhmiä tutkimuksessasi?Kyllä


Viimeisin päivitys 2023-24-08 klo 21:04