Jenna Hiltunen


Contact search available for JYU staff members.

ORCID link: https://orcid.org/0000-0002-6085-2497


Active JYU affiliations


Research interests

Tutkimukseni koskee kansainvälisiä arviointitutkimuksia ja erityisesti matematiikan osaamisen arviointia. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää valtakunnallisella tasolla päätöksenteon tukena. Tutkimukseni tuottaa luotettavaa ja monipuolista tietoa myös koulujen, oppilaiden, vanhempien ja muiden koulusta kiinnostuneiden tarpeisiin. Lisäksi väitöstutkimuksessani olen kiinnostunut yläkoulikäisten argumentaatiotaidoista ja niiden kehittämisestä sekä kehittymisestä matematiikassa. Tuloksia voidaan hyödyntää mm. opettajankoulutuksen kehittämisessä.


Fields of science


Projects as Team Member

  • eTIMSS 2023
      • Vettenranta, Jouni
    • Ministry of Education and Culture
    01/01/2021-31/12/2025


Publications

Go to first page
Go to previous page
1 of 2
Go to next page
Go to last page

Last updated on 2021-11-05 at 23:07