Lukutaidon kehittyminen lapsuudesta aikuisuuteen: riskit ja suojaavat tekijät /II


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero313768


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 78 109,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä01.09.2017

Hankkeen päättymispäivämäärä31.12.2019


Tiivistelmä

Tämän tutkimusprojektin tarkoitus on tutkia lukutaidon kehittymistä syntymästä aikuisuuteen. Projektissa tarkastellaan sekä lukemisen sujuvuuden että ymmärtämisen kehitystä ja pulmia, pyritään ennustamaan lukutaidon kehityksen ongelmia eri ikävaiheissa ja tarkastellaan lukutaidon kehityksen riskejä ja suojaavia tekijöitä. Tutkimusprojektissa käytetään neljää laajaa pitkittäistutkimusaineistoa: JLD (Jyväskylä Longitudinal Study of Dyslexia), First Steps (Alkuportaat), FinnTwin12 ja FinnTwin16. Projektissa hyödynnetään näiden pitkittäistutkimusten olemassa olevia aineistoja, minkä lisäksi kerätään uutta aineistoa valikoiduilta otoksilta. Haen tällä hakemuksella tutkimusmäärärahaa aineiston keruuseen, tulosten julkaisemiseen, ja tutkijoiden matkakuluihin aikavälille 1.9.2017 -31.8.2019. Projektin kolme päätehtävää viimeiselle kahdelle vuodelle ovat aineistonkeruu, aineiston arkistointi, ja tulosten raportointi.


Vastuullinen johtaja


Päävastuullinen yksikkö


Seurantakohteet

ProfiloitumisalueHyvinvoinnin tutkimuksen yhteisö (Jyväskylän yliopisto JYU) JYU.WellMonitieteinen oppimisen ja opetuksen tutkimus (Jyväskylän yliopisto JYU) MultiLeTe


Liittyvät julkaisut ja muut tuotokset

  
Go to first page
  
Go to previous page
  
1/2
  
Go to next page
  
Go to last page
  

Viimeisin päivitys 2023-24-08 klo 20:38