Yliopistojen profiloitumisen vahvistaminen kilpaillulla rahoituksella. Profilointitoimet JYU:ssä, 4. kierros (Profi4)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 318905


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 4 000 000,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.04.2018

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.08.2022


Tiivistelmä

Profi4 alueet olivat Monitieteinen oppimisen ja opetuksen tutkimus (MultiLeTe2), Nanotieteet (NSC2) sekä Aktiivisena ikääntyminen ja hoiva (AAC).


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)

Yhteyshenkilö (kyllä/ei): Kyllä

Yhteyshenkilö (kyllä/ei): Kyllä

Yhteyshenkilö (kyllä/ei): Kyllä

Yhteyshenkilö (kyllä/ei): Kyllä

Yhteyshenkilö (kyllä/ei): Kyllä


Päävastuullinen yksikkö


Muut yksiköt


Web-sivut

https://www.jyu.fi/fi/tutkimus/tutkimuksen-profiili/profilointi-ja-nousevat-alat


Sisäinen seurantakohde

Profiloitumisalue: Hyvinvoinnin tutkimuksen yhteisö (Jyväskylän yliopisto JYU) JYU.Well; Nanoscience Center (Fysiikan laitos PHYS, JYFL) (Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta) (Kemian laitos CHEM) (Bio- ja ympäristötieteiden laitos BIOENV) NSC


Vapaat asiasanat

Oppimis- ja vuorovaikutusprosessit, teknologia-avusteinen oppiminen, luokkahuonevuorovaikutus, digitaaliset oppimisympäristöt, oppimisanalytiikka, identiteetti työyhteisöissä, yhteisöllinen oppiminen, aivotutkimus, oppimisvaikeudet, interventiot
Nanotiede, solu- ja molekyylibiologia, spektroskopia, rakennekemia, supramolekyylikemia, nanofysiikka, materiaalifysiikka,antibioottiresistanssi, isäntä-patogeenivuorovaikutukset, virustutkimus, polaritoninen kemia, nanokatalyysi


Liittyvät julkaisut ja muut tuotokset


Viimeisin päivitys 2023-01-06 klo 09:55