Yliopistojen profiloitumisen vahvistaminen kilpaillulla rahoituksella. Profilointitoimet JYU:ssä, 4. kierros (Profi4)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero318905


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 4 000 000,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä01.04.2018

Hankkeen päättymispäivämäärä31.08.2022


Tiivistelmä

Profi4 alueet olivat Monitieteinen oppimisen ja opetuksen tutkimus (MultiLeTe2), Nanotieteet (NSC2) sekä Aktiivisena ikääntyminen ja hoiva (AAC).


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)

Yhteyshenkilö (kyllä/ei)Kyllä

Yhteyshenkilö (kyllä/ei)Kyllä

Yhteyshenkilö (kyllä/ei)Kyllä

Yhteyshenkilö (kyllä/ei)Kyllä

Yhteyshenkilö (kyllä/ei)Kyllä


Päävastuullinen yksikkö


Muut yksiköt


Web-sivut

https://www.jyu.fi/fi/tutkimus/tutkimuksen-profiili/profilointi-ja-nousevat-alat


Seurantakohteet

ProfiloitumisalueAktiivisena ikääntyminen ja hoiva (Jyväskylän yliopisto JYU) AACHyvinvoinnin tutkimuksen yhteisö (Jyväskylän yliopisto JYU) JYU.WellMonitieteinen oppimisen ja opetuksen tutkimus (Jyväskylän yliopisto JYU) MultiLeTeNanoscience Center (Fysiikan laitos PHYS, JYFL) (Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta) (Kemian laitos CHEM) (Bio- ja ympäristötieteiden laitos BIOENV) NSCResurssiviisausyhteisö (Jyväskylän yliopisto JYU) JYU.Wisdom


Vapaat asiasanat

Oppimis- ja vuorovaikutusprosessit, teknologia-avusteinen oppiminen, luokkahuonevuorovaikutus, digitaaliset oppimisympäristöt, oppimisanalytiikka, identiteetti työyhteisöissä, yhteisöllinen oppiminen, aivotutkimus, oppimisvaikeudet, interventiot
Nanotiede, solu- ja molekyylibiologia, spektroskopia, rakennekemia, supramolekyylikemia, nanofysiikka, materiaalifysiikka,antibioottiresistanssi, isäntä-patogeenivuorovaikutukset, virustutkimus, polaritoninen kemia, nanokatalyysi


Liittyvät julkaisut ja muut tuotokset


Viimeisin päivitys 2024-17-04 klo 12:53