A1 Journal article (refereed)
Minäuskomukset ja matematiikan oppiminen : Matematiikan Maailmaan -hankkeen kokemuksia (2021)


Korpipää, H., Koponen, T., & Lerkkanen, M.-K. (2021). Minäuskomukset ja matematiikan oppiminen : Matematiikan Maailmaan -hankkeen kokemuksia. Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti : NMI-bulletin, 31(1), 60-67. https://bulletin.nmi.fi/2021/03/03/minauskomukset-ja-matematiikan-oppiminen-matematiikan-maailmaan-hankkeen-kokemuksia/


JYU authors or editors


Publication details

All authors or editors: Korpipää, Heidi; Koponen, Tuire; Lerkkanen, Marja-Kristiina

Journal or series: Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti : NMI-bulletin

ISSN: 2342-9046

Publication year: 2021

Volume: 31

Issue number: 1

Pages range: 60-67

Publisher: Niilo Mäki Instituutti

Publication country: Finland

Publication language: Finnish

Persistent website address: https://bulletin.nmi.fi/2021/03/03/minauskomukset-ja-matematiikan-oppiminen-matematiikan-maailmaan-hankkeen-kokemuksia/

Publication open access: Not open

Publication channel open access:

Publication is parallel published (JYX): https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/77914

Additional information: Kokeilut ja käytänteet


Abstract

Matematiikan taitojen kehitystä ohjaavat taitojen oppimiseen liittyvien alkuvalmiuksien ohella erilaiset emotionaaliset tekijät, kuten oppilaan uskomukset itsestään matematiikan osaajana. Nämä uskomukset alkavat muodostua jo varhain suunnaten matematiikan oppimiseen liittyvää kiinnostusta ja vaikuttaen työskentelyyn oppimistilanteissa. Matematiikkaan liittyvien minäuskomusten muodostumiseen esi- ja alkuopetusiässä on kuitenkin tähän saakka kiinnitetty vähän huomiota. Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Matematiikan Maailmaan (MaMa) -kehittämishankkeen tavoitteena oli Opettajankoulutusfoorumin opettajankoulutuksen kehittämisohjelman periaatteiden mukaisesti vahvistaa opettajankoulutuksen tutkimusperustaisuutta soveltamalla tutkimustietoa käytännön ratkaisuihin ja konkreetteihin materiaaleihin opettajaksi opiskelevien ja kentän opettajien käyttöön. Hanke kohdentui varhaiskasvatukseen, esi- ja alkuopetukseen sekä erityisopetukseen.


Keywords: mathematical skills; learning; self image; self-esteem; early childhood education and care; special education (teaching); teacher training

Free keywords: minäpystyvyys; oppijaminäkäsitys


Contributing organizations


Related projects


Ministry reporting: Yes

Reporting Year: 2021

JUFO rating: 1


Last updated on 2022-20-09 at 13:46