CopaGloba – Yhteisvanhemmuuteen oppimassa: pitkittäistutkimusaineisto yhteisvanhemmuuden rakentumisesta vanhemmuuteen siirtymävaiheessa (vanhempien yksilöhaastatteluaineisto)


Rönkä, Anna; Malinen, Kaisa; Ranta, Minna; Böök, Marja; Kekkonen, Marjatta; Kokkinen, Katja; Kuusiaho, Inka-Liisa (2022). CopaGloba – Learning to coparent: A longitudinal data on construction of coparenting in transition to parenthood (individual interview data of parents). V. 1.8.2022. Tietoarkisto. https://doi.org/10.17011/jyx/dataset/83270.


JYU-tekijät:
  • Yhteyshenkilö (kyllä/ei): Kyllä
  • Yhteyshenkilö (kyllä/ei): Ei
  • Yhteyshenkilö (kyllä/ei): Ei
  • Yhteyshenkilö (kyllä/ei): Ei

Kaikki tekijät: Rönkä, Anna; Malinen, Kaisa; Ranta, Minna; Böök, Marja; Kekkonen, Marjatta; Kokkinen, Katja; Kuusiaho, Inka-Liisa

Yhteystiedot: Kaisa Malinen, +358503602104 kaisa.malinen@jamk.fi

Rahoittajat: Suomen Akatemia

Oikeudenhaltijat:

Muut tutkimuksen toteuttamiseen osallistuneet:


Saatavuus ja tunnisteet

Saatavuustieto: Ota yhteyttä omistajaan

Aineiston julkaisuvuosi: 2022

URN-tunniste JYXissä: http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202209164614

DOI-tunniste JYXissä: https://doi.org/10.17011/jyx/dataset/83270


Aineiston kuvailu

Kuvaus: CopaGloba-hankkeessa tutkittiin vanhempien välisen yhteistyön eli yhteisvanhemmuuden kehittymistä ja päivittäisiä muutoksia ja selvitettiin, millä tavalla perhe- ja työpolitiikka, perhepalvelut sekä vallitsevat kulttuuriset odotukset heijastuvat yhteisvanhemmuuden kehittymiseen. Tutkimuksessa yhteisvanhemmuutta tarkasteltiin perheen, lähiyhteisön ja laajemman kulttuurin näkökulmista. Tutkimuksessa kerättiin vanhempien yksilöhaastatteluaineisto (myöhäisraskaus N=92; ja lapsi 1,5v N=91). Aineistonkeruu alkoi 1.4.2020 ja päättyi 31.5.2022. Vanhempien yksilöhaastatteluaineiston lisäksi tutkimuksessa kerättiin a) vanhempien mobiilipäiväkirja-aineisto, b) vanhempien kyselyaineisto, c) vanhempien ryhmähaastatteluaineisto pelillisessä verkkovalmennuksessa sekä d) perhepalvelujen ammattilaisten ryhmähaastatteluaineisto. Lisäksi toteutettiin vanhempien yksilöhaastattelut Japanissa ja Portugalissa, mutta tämä tutkimusaineisto sisältää vain Suomessa kerätyn aineiston. Suomen Akatemian rahoittama pitkittäistutkimus toteutettiin vuosien 2019–2023 aikana. Tutkimuksen toteuttivat Jyväskylän yliopisto ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu yhteistyössä THL:n ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa.

Aineiston kieli: suomi

Vapaat asiasanat: odotukset; raskaus; esikoislapset; ensimmäisen lapsen vanhemmat; vanhemmuus; yhteisvanhemmuus; vanhemmuuteen siirtymävaihe; perheellistyminen; perheet; arki; pandemia; hyvinvointi; resilienssi; vertaistuki; kasvatus; aikuisen oppiminen; perhevalmennus; perhepalvelut; perhepolitiikka; työn ja perheen vuorovaikutus; työpolitiikka; haastattelut

YSO-asiasanat: odotukset; raskaus; esikoiset; vanhemmat; vanhemmuus; siirtymävaiheet; perheellistyminen; perheet; arki; pandemiat; hyvinvointi; resilienssi; vertaistuki; kasvatus; oppiminen; perhevalmennus; perhepolitiikka; työpolitiikka; haastattelut

Tieteenalat : 515 Psykologia; 516 Kasvatustieteet; 520 Muut yhteiskuntatieteet; 5141 Sosiologia; 5142 Sosiaali- ja yhteiskuntapolitiikka

Sisäiset seurantakohteet: Hyvinvoinnin tutkimuksen yhteisö (Jyväskylän yliopisto JYU) JYU.Well

Profiloitumisalue: Hyvinvoinnin tutkimuksen yhteisö (Jyväskylän yliopisto JYU) JYU.Well

Käsitteletkö erityisiä henkilötietoryhmiä tutkimuksessasi?: Ei


Aineistoon liittyvät Converiksessa olevat hankkeet


Aineistoon liittyvät julkaisut ja muut tuotokset


Viimeisin päivitys 2022-16-09 klo 12:57