Yhteisvanhemmuuteen oppimassa: Vertaileva pitkittäistutkimus yhteisvanhemmuuden rakentumisesta vanhemmuuteen siirtymävaiheessa (CopaGloba)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero323492


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 285 696,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä01.09.2019

Hankkeen päättymispäivämäärä31.08.2023


Tiivistelmä

Tämä poikkitieteinen konsortiotutkimus tarkastelee yhteisvanhemmuutta perheen muodostamisen ja sukupuolten välisen tasa-arvon avaintekijänä siirtymässä vanhemmuuteen.Hankkeessa kerätään seuraavat aineistot: suomalaisten, australialaisten, japanilaisten ja portugalilaisten vanhempien haastatteluaineisto (kerätään kahdesti: myöhäisraskaus ja lapsi 1,5v), suomalaisten vanhempien mobiilipäiväkirja-aineisto (kerätään kahdesti: lapsi 4–6 kk ja lapsi 1,5v) sekä suomalaisten ammattilaisten ja vanhempien ryhmähaastatteluaineistot. Tutkimuksen toteuttaa Jyväskylän yliopisto ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu yhteistyössä THL:n ja kansainvälisten kumppanien kanssa.
Tutkimus tuottaa uutta tietoa yhteisvanhemmuuden varhaisesta kehityksestä ja osoittaa miten hyvinvointipolitiikka, perhepalvelut ja kulttuuriset odotukset ja normit muovaavat yhteisvanhemmuutta. Tutkimus myös syventää ymmärrystä ammattilaisten ja vertaisten roolista yhteisvanhemmuuden rakentumisesta.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)


Päävastuullinen yksikkö


Seurantakohteet


Vapaat asiasanat

This interdisciplinary consortium study approaches coparenting as a key factor for family functioning and gender equality during the transition to parenthood. Following data sets will be collected: interview data of Finnish, Australian, Japanese and Portuguese parents (collected twice: late pregnancy, child 1.5 years), mobile diary data of Finnish parents (collected twice: child 4–6 months, child 1.5 years) and focus-group interview data of Finnish professionals and parents. The study is conducted by the University of Jyväskylä and JAMK University of Applied Sciences in close collaboration with the National Institute for Health and Welfare (THL) and international collaborators.
This study will contribute new knowledge on the early development of coparenting and reveal how coparenting is shaped by welfare policies, family service provision and cultural expectations and norms. The study will also deepen knowledge about role of professional and peer support in construction of coparenting.


Liittyvät julkaisut ja muut tuotokset


Liittyvät tutkimusaineistot


Viimeisin päivitys 2024-17-04 klo 12:57