CopaGloba – Yhteisvanhemmuuteen oppimassa: pitkittäistutkimusaineisto yhteisvanhemmuuden rakentumisesta vanhemmuuteen siirtymävaiheessa (perhepalvelujen ammattilaisten ryhmähaastatteluaineisto)


Rönkä, Anna; Böök, Marja; Moilanen, Johanna; Malinen, Kaisa; Kokkinen, Katja; Kekkonen, Marjatta. (2022). CopaGloba – Learning to coparent: A longitudinal data on construction of coparenting in transition to parenthood (focus group interview data of professionals in family centers). V. 1.8.2022. University of Jyväskylä. https://doi.org/10.17011/jyx/dataset/83271.


JYU-tekijät
  • Yhteyshenkilö (kyllä/ei)Kyllä
  • Yhteyshenkilö (kyllä/ei)Ei
  • Yhteyshenkilö (kyllä/ei)Ei

Kaikki tekijätRönkä, Anna; Böök, Marja; Moilanen, Johanna; Malinen, Kaisa; Kokkinen, Katja; Kekkonen, Marjatta

YhteystiedotKaisa Malinen, +358503602104, kaisa.malinen@jamk.fi

RahoittajatSuomen Akatemia

Oikeudenhaltijat

Muut tutkimuksen toteuttamiseen osallistuneet


Saatavuus ja tunnisteet

SaatavuustietoOta yhteyttä omistajaan

Aineiston julkaisuvuosi2022

URN-tunniste alkuperäisessä julkaisupaikassahttp://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202209164615

DOI-tunniste alkuperäisessä julkaisupaikassahttps://doi.org/10.17011/jyx/dataset/83271

URN-tunniste JYXissähttp://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202209164615

DOI-tunniste JYXissähttps://doi.org/10.17011/jyx/dataset/83271


Aineiston kuvailu

KuvausCopaGloba-hankkeessa tutkittiin vanhempien välisen yhteistyön eli yhteisvanhemmuuden kehittymistä ja päivittäisiä muutoksia ja selvitettiin, millä tavalla perhe- ja työpolitiikka, perhepalvelut sekä vallitsevat kulttuuriset odotukset heijastuvat yhteisvanhemmuuden kehittymiseen. Tutkimuksessa yhteisvanhemmuutta tarkasteltiin perheen, lähiyhteisön ja laajemman kulttuurin näkökulmista. Tutkimuksessa kerättiin perhepalvelujen ammattilaisten ryhmähaastatteluaineisto (N=21). Aineistonkeruu alkoi 1.11.2020 ja päättyi 30.12.2020. Perhepalvelujen ammattilaisten ryhmähaastatteluaineiston lisäksi tutkimuksessa kerättiin a) vanhempien yksilöhaastatteluaineisto, b) vanhempien mobiilipäiväkirja-aineisto, c) vanhempien kyselyaineisto sekä d) vanhempien ryhmähaastatteluaineisto pelillisessä verkkovalmennuksessa. Lisäksi toteutettiin vanhempien yksilöhaastattelut Japanissa ja Portugalissa. Suomen Akatemian rahoittama pitkittäistutkimus toteutettiin vuosien 2019–2023 aikana. Tutkimuksen toteuttivat Jyväskylän yliopisto ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu yhteistyössä THL:n ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa.

Aineiston kielisuomi

Vapaat asiasanatodotukset; raskaus; esikoislapset; ensimmäisen lapsen vanhemmat; vanhemmuus; yhteisvanhemmuus; vanhemmuuteen siirtymävaihe; perheellistyminen; perheet; arki; pandemia; hyvinvointi; resilienssi; vertaistuki; ammattilaiset; kasvatus; aikuisen oppiminen; perhevalmennus; perhekeskukset; perhepalvelut; perhepolitiikka; työn ja perheen vuorovaikutus; työssäkäynti; työkulttuuri; työpolitiikka; ryhmähaastattelut

YSO-asiasanatodotuksetraskausesikoisetvanhemmatvanhemmuussiirtymävaiheetperheellistyminenperheetarkipandemiathyvinvointiresilienssivertaistukiammattilaisetkasvatusoppiminenperhevalmennusperhekeskuksetperhepolitiikkatyössäkäyntityökulttuurityöpolitiikkaryhmähaastattelut

Tieteenalat 515 Psykologia516 Kasvatustieteet520 Muut yhteiskuntatieteet5141 Sosiologia5142 Sosiaali- ja yhteiskuntapolitiikka

SeurantakohteetKasvatustiede (Kasvatustieteiden laitos KASLA) (Opettajankoulutuslaitos OKL) (Normaalikoulu NORSSI) KASHyvinvoinnin tutkimuksen yhteisö (Jyväskylän yliopisto JYU) JYU.WellSosiaalityö (Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos YFI) STOLapset, perheet ja sosiaalinen kestävyys (Jyväskylän yliopisto JYU) SOSUS

Käsitteletkö erityisiä henkilötietoryhmiä tutkimuksessasi?Ei


Aineistoon liittyvät Converiksessa olevat hankkeet


Aineistoon liittyvät julkaisut ja muut tuotokset


Viimeisin päivitys 2024-04-04 klo 14:22