Taru Feldt


Yleiskuvaus

Professuurini ala on hyvinvointi ja motivaatio työelämässä. Olen tutkinut eri ammattiryhmien hyvinvointia ja siihen yhteydessä olevia työolotekijöitä vuosia kestävillä pitkittäistutkimuksilla. Erityisesti olen tutkinut johtajien työtä ja hyvinvointia kestävien työurien näkökulmasta. Viime vuosina tutkimukseni on kohdistunut työelämän kiihtymiseen ja siihen, miten se heijastuu työntekijöiden työhön ja hyvinvointiin organisaatioissa. Tähän liittyen tutkimuskohteenani on ollut terveydenhuoltoala.


Aktiiviset JYU-affiliaatiot


Tieteenalat


Seurantakohteet


Hankkeet, joissa vastuullinen johtaja


Hankkeet, joissa on hanketiimin jäsen


Julkaisut ja muut tuotokset

Go to first page
Go to previous page
1/14
Go to next page
Go to last page


Tutkimusaineiston toteuttamiseen osallistuja


Viimeisin päivitys 2023-20-10 klo 13:49