Taru Feldt


Yleiskuvaus

Työskentelen psykologian laitoksella professorina ja varajohtajana. Professuurini ala on hyvinvointi ja motivaatio työelämässä. Olen tutkinut eri ammattiryhmien hyvinvointia ja siihen yhteydessä olevia työolotekijöitä vuosia kestävillä pitkittäistutkimuksilla. Erityisesti olen tutkinut johtajien työtä ja hyvinvointia kestävien työurien näkökulmasta. Viime vuosina tutkimukseni on kohdistunut työelämän kiihtymiseen ja siihen, miten se heijastuu terveydenhuoltoalan työntekijöiden työhön, hyvinvointiin ja työuriin. Olemme pitkittäistutkimuksen keinoin tutkineet suuren terveydenhuoltoalan organisaation muutosprossessia sairaanhoitopiiristä hyvinvointialueeksi sekä muutoskokemusten heijastumista henkilöstön hyvinvointiin ja työpaikan vaihtoajatuksiin.

Opetukseni yliopistossamme liittyy työ- ja organisaatiopsykologiaan sekä persoonallisuuspsykologiaan. Psykologian tohtoriohjelman puheenjohtajana vastaan tohtorikoulutuksen kehittämisestä laitoksellamme. Ohjaan pro gradu-tutkielmia ja väitöskirjoja työelämätutkimukseen liittyen.
Aktiiviset JYU-affiliaatiot


Tieteenalat


Seurantakohteet


Hankkeet, joissa vastuullinen johtaja


Hankkeet, joissa on hanketiimin jäsen


Julkaisut ja muut tuotokset

  
Go to first page
  
Go to previous page
  
1/14
  
Go to next page
  
Go to last page
  


Tutkimusaineiston toteuttamiseen osallistuja


Viimeisin päivitys 2024-17-04 klo 21:09