Resilientti koulu ja koulutus (EduRESCUE)


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero: 345196


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 2 172 592,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä: 01.09.2021

Hankkeen päättymispäivämäärä: 31.12.2024


Tiivistelmä

RESCUE-konsortion tavoitteena on rakentaa päätöksentekoon tutkimusperusteinen toipumisen tiekartta ja välineitä koskien kriiseissä selviytymiskykyistä koulutusta ja siitä, miten koulutuksen toimijoita, vanhempia ja oppilaita voidaan tukea COVID-19 pandemian vaikutuksista toipumisessa. Tutkimusaineistoina käytetään laajoja kansallisia ja kansainvälisiä aineistoja, pitkittäisaineistoja ja interventioiden tuloksia, joiden avulla saadaan tietoa siitä, millaiset lakiin perustuvat joustavat yhteiskunnalliset toimet sekä oppilaiden, opettajien ja koulujen tasolla tehtävät ratkaisut tukevat parhaiten kriiseistä selviytymistä, etäopetuksen kehittämistä ja eriarvoisuuden vähentämistä. RESCUE-konsortion muodostavat Jyväskylän, Helsingin ja Turun yliopistojen kasvatuksen, lainsäädännön, psykologian, taloustieteen ja tietotekniikan tutkijat. Konsortiolla on laaja sidosryhmäyhteistyö mm. opetushallituksen, rehtoreiden, opettajien, vanhempien ja eri järjestöjen kanssa.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)


Päävastuullinen yksikkö


Liittyvät julkaisut ja muut tuotokset


Viimeisin päivitys 2022-23-09 klo 10:09