Resilientti koulu ja koulutus (EduRESCUE)

Tutkimusta rahoitti strategisen tutkimuksen neuvosto, joka toimii Suomen Akatemian yhteydessä.


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero345196


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 2 172 592,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä01.09.2021

Hankkeen päättymispäivämäärä31.12.2024


Tiivistelmä

RESCUE-konsortion tavoitteena on rakentaa päätöksentekoon tutkimusperusteinen toipumisen tiekartta ja välineitä koskien kriiseissä selviytymiskykyistä koulutusta ja siitä, miten koulutuksen toimijoita, vanhempia ja oppilaita voidaan tukea COVID-19 pandemian vaikutuksista toipumisessa. Tutkimusaineistoina käytetään laajoja kansallisia ja kansainvälisiä aineistoja, pitkittäisaineistoja ja interventioiden tuloksia, joiden avulla saadaan tietoa siitä, millaiset lakiin perustuvat joustavat yhteiskunnalliset toimet sekä oppilaiden, opettajien ja koulujen tasolla tehtävät ratkaisut tukevat parhaiten kriiseistä selviytymistä, etäopetuksen kehittämistä ja eriarvoisuuden vähentämistä. RESCUE-konsortion muodostavat Jyväskylän, Helsingin ja Turun yliopistojen kasvatuksen, lainsäädännön, psykologian, taloustieteen ja tietotekniikan tutkijat. Konsortiolla on laaja sidosryhmäyhteistyö mm. opetushallituksen, rehtoreiden, opettajien, vanhempien ja eri järjestöjen kanssa.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)


Päävastuullinen yksikkö


Seurantakohteet

ProfiloitumisalueHyvinvoinnin tutkimuksen yhteisö (Jyväskylän yliopisto JYU) JYU.WellKäyttäytymisen muutos, hyvinvointi ja terveys elämänkulussa (Jyväskylän yliopisto JYU) BC-WellLapset, perheet ja sosiaalinen kestävyys (Jyväskylän yliopisto JYU) SOSUSMonilukutaito oppimisessa ja yhteiskunnallisessa osallisuudessa (Jyväskylän yliopisto JYU) MultiLEAP; 2021-2026. Aiemmin RECLAS


Liittyvät julkaisut ja muut tuotokset

  
Go to first page
  
Go to previous page
  
1/3
  
Go to next page
  
Go to last page
  

Viimeisin päivitys 2024-17-04 klo 13:01