Luokkahuonevuorovaikutusta säätelevät behavioraaliset ja psykofysiologiset mekanismit ja niiden yhteys oppimiseen ja motivaatioon


Päärahoittaja

Rahoittajan antama koodi/diaarinumero317610


Päärahoittajan myöntämä tuki (€)

  • 480 000,00


Rahoitusohjelma


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aloituspäivämäärä01.09.2018

Hankkeen päättymispäivämäärä31.08.2022


Tiivistelmä

Opettajan ja oppilaan välinen vuorovaikutus ja opettajan huomion kiinnittyminen opetustilanteissa ovat keskeisiä opetuksen laatua sääteleviä tekijöitä. Opettajien tulee selviytyä luokassa yhä uusista haasteista, jotka voivat kuormittaa ja heikentää kykyä oppilasta tukevaan vuorovaikutukseen ja opettajan kokema stressi voi välittyä myös oppilaisiin. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, missä määrin behavioraaliset ja psykofysiologiset mekanismit säätelevät opettaja-oppilasvuorovaikutuksen laatua ja miten ne ovat yhteydessä lasten oppimiseen, motivaatioon, sosiaalisiin taitoihin, itsesäätelyyn ja stressiin. Tässä tutkimuksessa seurataan 50 ryhmää (500 oppilasta vanhempineen) ja heidän opettajiaan (yht. 150) esiopetuksesta 3. luokalle. Opettaja-oppilasvuorovaikutuksen laatua arvioidaan videonauhoilta CLASS ja ECCOM -menetelmillä. Opettajan huomion kiinnittymistä tutkitaan Tobii-silmänliikekameran avulla ja stressiä sylkinäytteillä (salivary cortisol, opettajilta 3 päivänä yht. 18 kertaa; oppilailta observointipäivänä 3 kertaa). Seurataan myös opettajan sykkeen vaihtelua, hyvinvointia sekä kuormitusta. Mittoina on myös opettajakyselyjä (mm. koettu stressi, uupumus, pystyvyyden kokemus, tilanteen hallinta), vanhempien kyselyjä (mm. tausta, kodin oppimisympäristö), ja lasten motivaation, akateemisten ja sosiaalisten taitojen sekä itsesäätelyn arviointeja. Tuloksia voidaan hyödyntää opettajien koulutuksessa ja koulun kehittämisessä koskien opettajien työhyvinvointia sekä stressin ja huomion kiinnittymisen yhteyttä luokkahuonevuorovaikutuksen ja opetuksen laatuun sekä lasten oppimiseen ja motivaatioon.


Vastuullinen johtaja


Muut hankkeeseen liittyvät henkilöt (JYU)


Päävastuullinen yksikkö


Seurantakohteet

ProfiloitumisalueKiihdytinfysiikka ja subatomäärinen fysiikka (Jyväskylän yliopisto JYU)


Liittyvät julkaisut ja muut tuotokset

  
Go to first page
  
Go to previous page
  
1/4
  
Go to next page
  
Go to last page
  


Liittyvät tutkimusaineistot


Viimeisin päivitys 2022-12-10 klo 14:46